De Boodschap
Openbare Werken

Openbare Werken tekent MoU met Noord Commewijne Toerisme Cluster

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met de Noord Commewijne Toerisme Cluster. In deze overeenkomst zijn afspraken opgenomen hoe samen te werken aan de rehabilitatie van het 24 km pad, dat loopt door verschillende plantages vanaf Rust en Werk tot Bakkie. Vertegenwoordiger Sebastiaan Spek was bijzonder ingenomen met de samenwerkingsovereenkomst die onlangs is afgesloten.

Indachtig het principe van Public Private Partnership (PPP), waarbij de particuliere sector en de burgerij een dienstverlenende rol gaan vervullen binnen het uit te voeren beleid van OW middels een overeenstemming ter realisering van gezamenlijke doelstellingen. De Noord Commewijne Toerisme Cluster is een organisatie die bestaat uit ongeveer 18 bedrijven, allen opererende aan de rechteroever van de Commewijnerivier.

Samen zijn ze nagegaan hoe het Noord Commewijnegebied tot ontwikkeling te brengen en gelijktijdig te promoten. Een van de acties van de cluster is het oude fietspad dat loopt vanaf plantage Rust en Werk tot Bakkie, te herstellen. Volgens Spek heeft het fietspad een openbaar karakter en is geen eigendom van de cluster. Dit is de reden dat de cluster, als private sector van mening is meer samen te werken met de overheid. In dit kader is het ministerie van OW benaderd.

Dat het in deze concreet gaat om het treffen van voorzieningen voor het verder ontsluiten van het Noord Commewijnegebied ten einde de toerismesector in het desbetreffende district te stimuleren in de ruimste zin des woords. Het ministerie heeft in de eerste fase van de samenwerking de cluster kunnen voorzien van materiaal dat gebruikt is om een brug te bouwen te plantage Brouwerslust. Afgezien van het herstellen van het plantagepad aan de rechteroever van de Commewijnerivier zullen ook de aldaar gelegen aanmeersteigers worden verbeterd.

Minister Riad Nurmohamed benadrukt dat zijn ministerie voorstander is van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en Public Private Partnership. Dit project van de cluster juicht de minister enorm toe en geeft aan dat zijn ministerie hulp zal blijven bieden waar het kan. Verder wenst de bewindsman, de Noord Commewijne Toerisme Cluster heel veel succes toe met alle project-initiatieven die het Commewijnegebied ten goede komt.