De Boodschap
Openbare Werken

OW geeft update Suriname River Dredging Project

De uitvoering van het Suriname River Dredging Project 2022 (SRDP 2022) verloopt gestadig. De nieuwe diepgang van 5.5 meter bij laagwater, met een gemiddelde hoogwaterstand van 8.65 meter bij doodtij en 8.3 meter bij springtij, zal per ultimo september 2023 beschikbaar zijn. Een delegatie van de ministeries van Openbare Werken (OW) en Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), heeft onlangs een rondleiding gekregen van het baggerschip De Boer/ Boskalis. Er is een rondleiding gegeven over hoe er wordt gebaggerd, waar het baggermateriaal gedumpt wordt en hoe het monitoringsproces plaatsvindt.

Met het bereiken van deze diepgang is de laadcapaciteit van schepen substantieel toegenomen en is een veilige en efficiƫnte doorvaart van zeeschepen op de Suriname rivier verder gegarandeerd. Vermeldenswaard is dat na afronding van de eerste fase van het SRDP er geen schepen meer aan de grond zijn gelopen. Bedrijven worden opgeroepen om de reeds beschikbare diepgang van 4.5 meter bij laagwater, met een gemiddelde hoogwaterstand van 6.65 meter bij doodtij en 7.3 meter bij springtij, optimaal te benutten. De tweede fase van het baggeren van de Surinamerivier startte eind oktober 2022 en zal in juli 2023 worden afgerond. Hiermee zal de Surinamerivier een diepte van 5.5 meter hebben. Wanneer de tweede fase is afgerond zullen er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden om de diepte op 5.5 meter te behouden.

Momenteel is OW bezig voorbereidingen te treffen voor het uitvoeren van studies voor de derde fase. De diepte voor de derde fase is nog niet bekend. Simultaan hieraan is er een aanbesteding gehouden voor het aantrekken van een consultant om een studie te doen over de Vergoeding Voor Gebruik (VVG), die nu US$ 6.25,- per metric ton (MT) bedraagt. De VVG op ingenomen- en geloste ladingen, is vastgesteld per beschikking door de ministers OW en TCT, d.d. 11 maart 2020 no.556/20. De VVG wordt op een escrow-rekening gestort en is uitsluitend bedoeld voor de financiering van het baggerproject. Over enkele weken is de Surinamerivier gereed voor de olie en gasindustrie. Het baggerproject wordt in Public Private Partnership (PPP) verband uitgevoerd tussen de Hankrinbank, Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) en de ministeries van Openbare Werken en Transport, Communicatie en Toerisme.