De Boodschap
De Nationale Assemblee

Parlement corrigeert omissie; akkoord met wijziging Grondwet

De Nationale Assemblée (DNA) heeft de ontwerpwet tot nadere wijziging van de Grondwet alsnog aangenomen. Dit gebeurde met algemene 45 stemmen tijdens de op maandag 16 oktober 2023 heropende vergadering van vrijdag 13 oktober. Tijdens de laatstgenoemde vergadering is de wet tot wijziging van de Kiesregeling per abuis twee keer in stemming gebracht, terwijl het om de wijziging van de Kiesregeling én wijziging van de Grondwet ging. Hierdoor besloot parlementsvoorzitter Marinus Bee de vergadering van vrijdag, maandag te heropenen om alsnog voor het tweede te stemmen.

Voorzitter Bee bood bij aanvang van de vergadering zijn verontschuldigingen aan voor het wederom ter sprake brengen van het agendapunt. “Wij hebben vrijdag een omissie begaan om deze wet niet in stemming te brengen. In dat kader kan ik stellen dat we dit moeten corrigeren met zijn allen.” Volgens de parlementsvoorzitter is er samen naar deze situatie gekeken. Hij noemde het “geen prettig moment om zo een grote fout, anderen zeggen blunder, te begaan”. De parlementsvoorzitter memoreert in zijn functie vanaf dag een te hebben aangegeven dat hij voor honderd procent de verantwoordelijkheid op zich neemt.

Voorzitter Bee: “Omdat ik heb gezien hoe goed we samengewerkt hebben, de verschillende fracties, fractieleiders, deskundigen. Mensen hebben urenlang gewerkt. Dan kom je op een moment om een happy end te maken, dan sla je als voorzitter een blunder.” Hij bood zijn verontschuldigingen aan aan alle leden van het parlement, de Raad van Ministers, deskundigen en het Surinaamse volk. De parlementsvoorzitter benadrukte voor het corrigeren van de omissie houvast te hebben kunnen vinden in artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement houdende taken van de voorzitter.

In het genoemde artikel zijn ook de punten vervat waaromtrent DNA een beslissing moet nemen. Verder wees voorzitter Bee op artikel 49 en artikel 54. Daarop vroeg hij het college toestemming om de stemming alsnog te doen, “zodat zij conform het streven en afspraken de verkiezingen van 2025 veilig kan stellen.” De aanwezige fractieleiders Asiskumar Gajadien, Rabin Parmessar en Gregory Rusland ging namens hun fracties allen akkoord met het verzoek, waardoor de wijziging van de Grondwet alsnog kon worden aangenomen. Voorzitter Bee stelde het op prijs dat de omissie met zijn allen gecorrigeerd kon worden. De wijziging van de Kiesregeling is vrijdag met algemene 46 stemmen aangenomen.