De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Pedologisch Instituut opent observatieruimte

In verband met de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking heeft het Pedologisch Instituut van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur op vrijdag 3 december 2021 een test- en observatieruimte geopend aan de Commewijnestraat. De ruimte is bedoeld om kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben te begeleiden.

 

Deze test- en observatieruimte moet gezien worden als een leertraject voor speciaal onderwijs aangepast aan de behoeften en noden van deze kinderen. Het project wordt ondersteund door het Kinderfonds van de Verenigde Naties in Suriname (Unicef). Volgens de vertegenwoordiger van het Unicef Faizal Tjon-A-Loi blijkt uit onderzoek dat er wereldwijd 250 miljoen kinderen met een beperking zijn waarvan de helft maar de school bezoekt. Unicef zal altijd een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind binnen het onderwijs. Hij complimenteert het team dat zes maanden gewerkt heeft aan dit project en gaf als advies mee om zich verder in te zetten voor het kind dat speciaal onderwijs nodig heeft..                                                                                                Het hoofd van het onderdirectoraat Ontwikkelingsdienst van het MinOWC, mw. Daniela Rosario, zegt dat met de ingebruikname van de test- en observatieruimte het ministerie de eerste stap heeft gezet om toegang te bieden aan de doelgroep binnen het onderwijs. Gebleken is dat de kinderen van het speciaal onderwijs vaak een vergeten doelgroep zijn. Rosario doet daarom een beroep op het Pedologisch Instituut en het basis speciaal onderwijs (bso) om altijd hun stem te laten horen. Er zal samengewerkt moeten worden aan de transformatie. Met dit traject is er een stap gezet in de goede richting.  Het Pedologisch Instituut is opgericht met als doel om hulp te bieden aan professionals in het bso door middel van observaties, diagnostiek, begeleiding en kennisoverdracht vanuit een multidisciplinair team. Het accent van de begeleiding ligt op preventie om uitval van leerlingen in het onderwijssysteem zoveel mogelijk te beperken.