De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Personeel EZ krijgt capaciteitsversterking

Een deel van het personeel van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft een kosteloze masterclass gevolgd. Deze masterclass is verzorgd door professor Jan van Zwieten, directeur van de Netherlands Business Academy. Minister Rishma Kuldipsingh, heeft aangegeven dat deze training wordt verzorgd in het kader van capaciteitsversterking van het personeel. De training is van start gegaan op maandag 19 september en duurt twee dagen.

Professor Jan van Zwieten is onder andere ondernemer, directeur en eigenaar van Netherlands Business Academy tevens coach en trainer op de academie. Hij heeft veel kennis opgedaan en heeft in dit kader aangeboden om een kosteloze masterclass te verzorgen aan het personeel. Tijdens de class heeft het personeel per groep de gelegenheid gekregen om te discussiƫren over leiderschap. De professor heeft enkele voorbeelden aangehaald hoe leiderschap te herkennen is. Een belangrijk aspect daarbij is energie. Professor van Zwieten is van mening dat energie de motor is van leiderschap.

Minister Kuldipsingh heeft benadrukt dat het altijd belangrijk is om te investeren in het personeel, vooral wanneer het gaat om capaciteitsversterking. Dit wordt onder andere ook gedaan om het personeel gemotiveerd aan de slag te laten gaan om gezamenlijke doelen te behalen. Niet alle personeelsleden van het ministerie konden aan deze masterclass deelnemen, maar de rest volgt te zijner tijd. De bewindsvrouw is de professor dankbaar dat hij open stond om zijn kennis te delen met het personeel.