De Boodschap
Openbare Werken

Pilot Projectonderzoek waterhuishouding Winti Wai van start gegaan

Onderdirectoraat Onderzoek en Innovatie van het ministerie van Openbare Werken (OW) hield onlangs een presentatie waarin duidelijk is aangegeven dat het een gezaghebbende organisatie moet worden binnen de watersector en in de samenleving, zowel nationaal als regionaal. De uitdaging is op lange termijn te beschikken over een solide Nationale Water Autoriteit (NWA) in Suriname. Dit initiatief is door het onder directoraat genomen om een betere woonomgeving te creëren betreffende waterhuishouding voor de samenleving. 

Onderdirecteur Dew Bhaggoe van Onderzoek en Innovatie haalde enkele markante punten aan tijdens zijn presentatie. Hij voerde aan dat woonbuurten gelegen in de kustvlakte van Suriname vaak onder water komen te liggen. Echter is in dit kader het onderdirectoraat met het initiatief gekomen een onderzoek te doen naar de waterhuishouding in verschillende gebieden die te kampen hebben met wateroverlast. Zo is er momenteel een pilotproject te Winti Wai gaande dat opgedeeld is in drie fasen. Te starten met een pilotfase waaruit een evaluatie zal worden gedaan van het rapport dat hieruit gegenereerd wordt. In de tweede fase wordt de kustvlakte aangedaan en ten slotte de derde fase, waarin geheel Suriname wordt meegenomen. Voor de fasen 2 en 3 is een financiële injectie nodig om het project uit te kunnen voeren. Onder andere zal de opbouw van de bodemgesteldheid, de huidige civieltechnische constructies, waterwegen en de mogelijke oplossingen worden onderzocht.

Minister Riad Nurmohamed was zeer content met de presentatie en gaf te kennen dat er meer van zulke initiatieven moeten komen die in weerwil van beperkte financiële middelen toch uitgevoerd kunnen worden. Problemen die de nutsbedrijven vaak ondervinden tijdens wateroverlast bij het uitvoeren van bouwtechnische- en civieltechnische werkzaamheden door Openbare Werken dienen eveneens nader te worden bekeken. Echter zal het beleid ten aanzien van Milieu en de kwaliteit van de diensten in het gebied nader worden bekeken. De bewindsman geeft ten slotte aan dat deze zaken eerst grondig moet worden onderzocht en dat buurtbewoners bij de onderzoekingen altijd bij worden betrokken. De minister kijkt reikhalzend uit naar het onderzoeksrapport en de aanbevelingen die zullen worden gedaan. Middels donaties en volle ondersteuning van de samenleving hoopt de OW-minister dat het wateroverlastprobleem met name in het Winti Wai-gebied geleidelijk aan wordt opgelost.