De Boodschap
Kabinet van de President

President aanwezig bij paasdienst Kathedrale Basiliek

“Verrijzen uit dood en corruptie naar nieuw leven”. Bij deze paasboodschap van het Comité Christelijke Kerken (CCK) heeft bisschop Karel Choennie in aanwezigheid van president Chandrikapersad Santokhi stilgestaan tijdens de paasdienst in de Sint Petrus en Paulus Kathedrale Basiliek. De dienst vond plaats op zondag 17 april Eerste Pasen en werd behalve door het staatshoofd ook door enkele parlementariërs en leden van de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) bijgewoond. De bisschop noemde het uniek dat Pasen op deze manier gevierd kon worden in de kathedraal. Hij sprak van een “vredig bij elkaar zijn”.

De geestelijke hield in zijn preek onder meer de aanwezige hoogwaardigheidsbekleders het herderlijke schrijven van het CCK in verband met Pasen voor; een boodschap met als titel: “Verrijzen uit dood en corruptie naar nieuw leven”. “We willen niet dat deze brief de zoveelste klaagzang wordt, integendeel hopen wij dat hij een appel mag zijn om vanuit ons geloof in de verrezen Heer de weg te banen naar een rechtvaardige samenleving en om actief te strijden tegen de corruptie. De corruptie die als een ongecontroleerd kankergezwel onze samenleving verziekt.” Bisschop Choennie wees erop dat met Pasen de overwinning van het leven op de dood wordt gevierd. Corruptie mag, aldus de geestelijke, gerekend worden tot een van de verschrikkelijkste machten van de dood en een wereldwijd probleem dat helaas ook Suriname in zijn wurggreep heeft. Hij bleef stilstaan bij wat corruptie is, onder welke omstandigheden het kan gedijen, wat de vernietigende werking ervan is voor de economie, de sociale verhoudingen en de moreel ethische waarden die een samenleving integer houden. De bisschop memoreerde eveneens de recente en meest spraakmakende corruptieschandalen alsook rechterlijke vonnissen in dit kader.

Corruptie heeft volgens de geestelijke groeiende armoede en een gedesillusioneerd en gedemotiveerd volk tot gevolg. Hij riep op tot sterke instituten zoals DNA, Rekenkamer, politie, douane en andere toezichthoudende en of controlerende instanties. Indien deze instituten c.q. instanties niet geleid worden door integere en deskundige personen, zullen de in het vooruitzicht gestelde olie- en gasinkomsten het volk niet ten goede komen, maar eerder de bestaande ongelijke verhoudingen vergroten. Bisschop Choennie zegt dat openbaarheid van bestuur, een onafhankelijke rechterlijke macht, bescherming van de klokkenluiders en een kritische onpartijdige pers essentieel zijn in de bestrijding van corruptie. Namens het CCK spoort hij alle beroepsgroepen die een ethische code hebben – zoals bankiers, accountants, notarissen, artsen, juristen, aannemers, journalisten, geestelijken – aan om zich te houden aan hun erecode, zodat het nooit zover hoeft te komen dat de weg naar de rechterlijke macht bewandeld moet worden. “We zijn elkaars hoeders”, aldus de geestelijke.

Hij merkte verder op dat corruptie zich heeft verspreid naar alle lagen van de bevolking. In deze wees de bisschop op de ambtenaren die maandelijks wel ontvangen, maar geen enkele prestatie daartegenover leveren, ondernemers die laat en slecht werk leveren en handelaren die prijzen opdrijven. Bisschop Choennie: “Het is een grote eer in eerlijk zakendoen. Geef niet toe aan de corrupte mentaliteit, maar overwin het kwade door het goed. Uiteindelijk draagt iedereen een persoonlijke verantwoordelijkheid en kunnen wij ons niet verschuilen achter marktmechanismen of koersontwikkeling.” De geestelijke zegt dat het wapen tegen corruptie vrij simpel is. “Wees eerlijk, nederig en sober. Deze drie deugden zijn tegengif tegen oneerlijkheid, hoogmoed en hebzucht.”