De Boodschap
Kabinet van de President

President en actoren buigen zich over vervolgtraject CFATF

De Nationale Anti-Money Laundering Commissie (NAMLAC) en de Project Implementatie Unit (PIU) hebben president Chandrikapersad Santokhi geïnformeerd over de bevindingen van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) ten aanzien van Surinames Mutual Evaluation Rapport (MER). Bij deze gelegenheid op vrijdag 16 december 2022 heeft het staatshoofd zich samen met de twee organen gebogen over het vervolgtraject in het proces van wetgeving aangaande het bestrijden van money laundering, terrorismefinanciering alsook de financiering van wapens en munitie.

PIU-coördinator Roy Baidjnath Panday zegt dat het staatshoofd de meeting bijeen had geroepen om verslag te krijgen van de missie naar de plenaire vergadering van de CFATF op de Kaaimaneilanden, waar van 27 november tot 2 december de beoordelingen over de rapporten werden gedaan. Ook het verslag van Suriname werd op deze vergadering bediscussieerd. Volgens Baidjnath Panday zijn er besluiten genomen met betrekking tot het adresseren van de genoemde vraagstukken. De CFATF heeft aanbevelingen gedaan over wat er in Suriname nog aangepakt moet worden op dit gebied.

De PIU-coördinator merkt op dat het land in de middenmoot heeft gescoord voor wat betreft het adresseren van vraagstukken. “Die middenmoot betekent dat we als land nog heel veel werk moeten verzetten om onze anti-money laundering- en anti-terrorismefinancieringssyteem sterker te krijgen.” Hij geeft aan dat Suriname scherpere wetgeving moet formuleren. Ook moeten er uitvoeringswetten ter hand worden genomen alsook strengere toezicht- en rechtshandhavingsmaatregelen.

Baidjnath Panday heeft onder woorden gebracht dat Suriname veel huiswerk heeft meegekregen op het gebied van wetgeving en het uitoefenen van toezicht. Volgend jaar november zal het eerstvolgende landenrapport aangeboden moeten worden. Dit houdt in dat Suriname dan de stappen die zijn gezet om te komen tot verbetering en de geboekte resultaten zal moeten kunnen presenteren, dit keer aan de Financial Action Task Force (FATF) als wereld overkoepelende organisatie.