De Boodschap
Kabinet van de President

President en vicepresident leggen eerste steen schoolcampus Moengotapu

Een heuglijk moment voor het district Marowijne: op Moengotapu in het voormelde district hebben president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk de eerste steen gelegd voor de bouw van de Schoolcampus Moengotapu. Het gaat in eerste instantie om zes lokalen en het streven is reeds in oktober met onderwijs te starten. De schoolcampus zal er zijn voor secundair en technisch onderwijs.

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur spreekt van een fantastische stap in de ontwikkeling van alle kinderen uit het gebied die naar de middelbare school willen. Het geeft haar een prettig gevoel dat de leerlingen straks niet meer van Albina naar Tamanredjo hoeven om onderwijs te genieten. Het project bestaat uit twee delen. Het ene deel betreft een donatie waarvoor vicepresident Brunswijk zich persoonlijk heeft ingezet. Voor het andere deel, dat uiteindelijk tot afronding van het scholencomplex moet leiden wordt er onderhandeld met de Islamic Development Bank (IsDB). “Het wordt een groot complex waar we verschillende middelbare scholen zullen onderbrengen”, aldus de onderwijsminister. Ze spreekt van beroepsonderwijs, een pedagogische opleiding, VWO, HAVO en mogelijk ook AMTO. Voor wat het laatste betreft, wordt nog nagegaan of dit op Moengotapu of Moengo komt.

Vicepresident Brunswijk is ingenomen met het moment. Het is er een waar, volgens hem jaren op is gewacht in zijn geboortedistrict. Het stemt hem nog meer goed dat dit tijdens zijn periode als vicepresident gebeurt. “Ik ben blij voor de totale gemeenschap van Marowijne.” Hij kijkt net als minister Levens uit naar de opening van de school in oktober. Net als de onderwijsminister is ook de VP van mening dat leerlingen die de verre afstand naar Tamanredjo moesten afleggen, nu dichtbij huis onderwijs kunnen genieten. Voor wat Tamanredjo betreft zegt de VP dat er ook daar ontwikkeling komt. Hij kondigde alvast de start van het drinkwaterproject aldaar aan, namelijk over twee weken.

Zowel de vicepresident als president Santokhi benadrukt dat voor de start van het middelbaar onderwijs in Marowijne alles in place gebracht moet worden, te weten: schoolvervoer, het docentenkorps, voorbereiden van de leerlingen, het curriculum en ICT. Volgens het staatshoofd wordt met de bouw een belofte gedaan tijdens de verkiezingscampagne ingelost. Hij zegt dat ondanks de crisis projecten die moeilijk zijn om uit te voeren, uitgevoerd zullen worden. Indien het budget van de regering niet toereikend is, dan zal dat met donaties of steun van de private sector gebeuren. De eerste steen voor de bouw is volgens de president tevens de hoeksteen voor ontwikkeling van het land én de bouwsteen die wordt aandragen voor de ontwikkeling van het district Marowijne. Hij gaf aan dat er extra geïnvesteerd zal worden in gebieden en groepen die een achterstand hebben.