De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi bespreekt maatregelen tegen dreigende droogte Henarpolder

President Chandrikapersad Santokhi heeft op zaterdag 16 december een werkbezoek gebracht aan Nickerie. Er is een  mogelijke dreiging voor de zaaiperiode en oogst te Henarpolder vanwege de in mindere mate beschikbaarheid van water. De regeringsleider heeft tijdens zijn bezoek gesprekken gevoerd om deze situatie aan te pakken.

Een van de belangrijkste maatregelen die besproken werd, was het verbeteren van de waterinfrastructuur in Henarpolder. President Santokhi erkende dat dit essentieel is om ervoor te zorgen dat de boeren voldoende water hebben voor hun gewassen, vooral tijdens droge periodes. Hij verzekerde de boeren ervan dat de regering zal investeren in het bouwen en onderhouden van irrigatiesystemen om dit probleem aan te pakken.

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), erkende het probleem en verklaarde dat er stappen worden ondernomen om deze aan te pakken. Volgens de minister is er al een merkbare instroom van zoet water in het gebied, waardoor het zoute water langzaam terug richting zee wordt geduwd. Dit zal erin resulteren dat de kleine boeren in de Middenstandspolder uiteindelijk het zoete water zullen krijgen dat ze nodig hebben. Tevens benadrukte de minister het belang van regulering van dit proces in de toekomst om ervoor te zorgen dat de kleine boeren geen negatieve gevolgen van ondervinden.

Daarnaast werd er gesproken over het bevorderen van waterbesparende landbouwtechnieken. President Santokhi benadrukte dat het gebruik van moderne technologieën en technieken in de landbouw kan helpen om water efficiënter te gebruiken. Het staatshoofd stelde voor om boeren bewust te maken van deze technieken en hen te ondersteunen bij de implementatie ervan. Op deze manier kan de landbouwsector duurzamer en beter bestand worden tegen droogte.

Om de capaciteit van de wateraanvoer naar boeren en rijstverwerkers te vergroten, heeft minister Sewdien lopende projecten aangekondigd. Deze projecten omvatten het Wakay- en Wageningen-pompgemaal, die naar verwachting binnen zes maanden operationeel zullen zijn. De LVV-minister stelde voor dat als het nodig is, pompen van particulieren ingehuurd moeten worden om aan de vraag te voldoen.