De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi: “Buitenlands beleid heeft ware transformatie ondergaan”

Het buitenlands beleid van Suriname heeft volgens president Chandrikapersad Santokhi een ware transformatie ondergaan. Bij de voortzetting van de Algemene Politieke Beschouwingen op donderdag 11 november in De Nationale Assemblee (DNA) zei het staatshoofd dat Suriname zich aan de wereld president als een land, waar er democratie is en democratische beginselen en instituten worden gerespecteerd.

“Een land, waar recht en wet geldt voor eenieder en niet wordt misbruikt voor individueel belang; waar mensen- en politieke rechten worden nageleefd, beschermd en versterkt; en een land waar behoorlijk bestuur (good governance) de norm is.” Bij het uit te voeren buitenlands beleid zal het politiek en economisch belang van Suriname volgens de regeringsleider centraal zijn. Deze Surinaamse belangen zullen verder verfijnd worden in samenspraak met het bedrijfsleven alsook met andere functionele maatschappelijke organisaties.

President Santokhi: “Wij zullen wereldwijd een principieel, pragmatisch en evenwichtig buitenlands beleid ontwikkelen, dat tot uiting zal komen in het aangaan met relaties met bevriende landen en relevante multilaterale organisaties in de Amerika’s, Azië, Afrika en Europa. De vruchten van het getransformeerde buitenlands beleid, worden nu al geplukt. Onder meer de ondersteuning die wij krijgen van het buitenland in de bestrijding van en de immunisatie tegen het coronavirus is een direct gevolg hiervan. Suriname staat weer op de kaart en doet weer internationaal mee als gerespecteerde natie. Dat hebben we lange tijd niet gehad.”

Het staatshoofd zegt dat de ontwikkeling van het binnenland gelijkwaardige prioriteit heeft voor de regering. Hiervoor zijn er zijn reeds verschillende projecten in gang gezet. Een van de grootste prioriteiten van de regering is het oplossen van het grondenrechtenvraagstuk. Daarnaast, zal de regering haar visie van ontwikkeling in het binnenland blijven voorzetten in de vorm van onderwijsprojecten, waaronder middelbare scholen, elektrificatieprojecten, schoon drinkwaterprojecten en huisvestingsprojecten.