De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi gaat in op vragen parlementsleden over cyanide-kwestie

President Chandrikapersad Santokhi is tijdens een openbare vergadering van het parlement breedvoerig ingegaan op de kwestie van cyanidegebruik in de kleinschalige goudmijnbouw. Parlementsleden hadden eerder vragen gesteld aan de regering in het hoogste college van Staat. Het staatshoofd merkt op dat de afgelopen jaren er een soort gedoogd beleid is geweest. “Nu zijn we als samenleving, maar ook als regering geconfronteerd geworden met sociaal-maatschappelijke onrust die ontstaan is als gevolg van de toepassing en gebruik van cyanide in verschillende mijnbouwactiviteiten”, aldus de regeringsleider in De Nationale Assemblée op dinsdag 13 juni.

Het staatshoofd geeft aan dat de regering het vraagstuk hoog op agenda heeft en dat er diverse actiepunten reeds zijn ondernomen. “De regering heeft maatregelen getroffen. Juridisch is het duidelijk dat cyanide verboden is.” President Santokhi geeft aan dat er verschillende chemische stoffen het land wel binnenkomen, waarin er delen van cyanide aanwezig zijn. “Wij als regering zetten ons in dat die delen oftewel stoffen goed geïdentificeerd worden. De opdracht is al gegeven om het zowel nationaal als internationaal laboratorisch te onderzoeken. De diverse stoffen zullen dan ook per wetgeving verboden gesteld moeten worden”, onderstreept de regeringsleider in het parlement.

President Santokhi accentueert dat geen enkel gebruik van cyanide mag plaatsvinden in de kleinschalige goudwinning. “Opsporing, bescherming en controle zal opgevoerd worden. Samenwerking met de buurlanden om smokkel op te sporen en aan te pakken wordt geïntensiveerd.” Hij geeft aan dat er grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zoals kwik en cyanide worden binnengesmokkeld. Hiervoor is er een effectieve samenwerking nodig met de buurlanden.

Het staatshoofd heeft het college laten weten dat het aangetroffen cyanide op diverse plaatsen in beslag is genomen en op verantwoorde wijze getransporteerd en opgeslagen zal worden op een veilige locatie. “In overleg met deskundigen-ook uit het buitenland-zal nagegaan worden hoe het cyanide op een verantwoorde wijze vernietigd kan worden. Hiernaast heeft de regering monsters laten trekken van het water uit diverse gebieden in het binnenland. De watermonsters zijn door lokale instituten, waaronder het NIMOS, geanalyseerd en zijn thans ook voor analyse opgestuurd voor een buitenlands instituut”, verduidelijkt de regeringsleider. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen heeft de volksvertegenwoordiging nader geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek.