De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi maakt kennis met nieuw bestuur bond EBS

President Santokhi heeft kennisgemaakt met het nieuwe bestuur van de Ogem Werknemers Organisatie Suriname (OWOS), de bond bij de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS). Het nieuwe bestuur, onder leiding van Marciano Hellings, is in oktober vorig jaar gekozen. Het staatshoofd vindt het cruciaal dat de regering weet dat er besturen zijn gekozen bij de bonden van parastatale bedrijven, omdat dit belangrijk is voor het structureel overleg met de vakbeweging. De ontmoeting vond plaats op 4 maart 2024 op het Kabinet van de President.

Tijdens de kennismaking zijn de problemen waarvoor de bond vecht niet uitvoerig besproken. Het staatshoofd heeft opgeroepen om zoveel mogelijk de problemen op directieniveau op te lossen. Indien dat niet mogelijk is, op ministerieel niveau en in het uiterste geval kan er bij hem worden aangeklopt. Het staatshoofd zal na vandaag wel een moment inbouwen om met de bond te praten over verbeterpunten en rechtspositionele zaken. De president zei ook dat het goed is dat hij praat met de bonden en weet wat de issues zijn, maar ook om na te gaan of partijen op dezelfde pagina staan. Het staatshoofd heeft vooral benadrukt dat er geïnvesteerd moet worden in kennis zodat EBS op termijn de olie- en gasontwikkeling kan bijbenen.

President Santokhi sprak ook kort over de afschaffing van de subsidie voor energie. Hij stelde hierbij dat er in de afgelopen jaren in alle sectoren problemen zijn ontstaan die deze regering in een korte periode wil oplossen, wat druk met zich meebrengt. “We willen ordening in alle sectoren die soms gepaard gaan met drastische maatregelen die pijn, tijd, energie en inspanning kosten, maar het is een bewuste keus om ordening te brengen in alle sectoren. We zijn het land met de laagst betaalde tarieven voor energie in de hele regio omdat alles is gesubsidieerd”, sprak de president.

Hij deelde mee dat energie naar de samenleving te garanderen, betaalbaar en beschikbaar te maken het voornaamste doel van de regering is. Het staatshoofd wil vooral geen black-outs in de samenleving. Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën & Planning merkte op dat de beste manier om tot oplossingen te komen is om aan tafel te gaan. Hij legde de nadruk op de dynamische wereld van energie en zei dat de regering goede partners nodig heeft om goede en juiste besluiten te nemen op korte en lange termijn. De bewindsman erkende de uitdagingen binnen het bedrijf, maar dat met een constructieve houding van de bond er oplossingen kunnen komen. Ook hij wil geen black-outs. “Vroeger was een black-out alleen voor elektriciteit, maar nu valt alles uit. Alles in ons leven komt tot stilstand”, sprak de minister.

Leo Brunswijk, directeur van EBS, wees op het belang van energie en wil niet dat het bedrijf in de positie komt waarbij mensen het leven laten, omdat ziekenhuizen geen stroom hebben. Volgens hem moet er gewerkt worden aan bewustwording van de samenleving over de kostprijs van energie en wat men feitelijk betaalt. Brunswijk zei dat de regering ervoor moet waken dat het geld van de afbouw van de subsidies anders wordt gebruikt en ook niet besteed wordt aan het uitbetalen van salarissen. “Medewerkers moeten beter gewaardeerd  worden, maar een salarisverhoging moet een goede timing hebben om niet averechts te werken”, aldus de directeur.

De kersverse voorzitter van de bond, Marciano Hellings, deelde mee dat de bond weet hoe belangrijk de sector is, maar zei in een boodschap aan de directie dat niet robots, maar mensen het werk doen. Volgens hem is de financiële positie van de EBS’ers verslechterd. Hij gaf aan dat de vakbond constructief is, maar vroeg de directie om hen de ruimte te geven om ook vakbond te zijn. “We willen niet bepalen hoe leiding wordt gegeven, maar bepalingen in de cao moeten altijd ter harte worden genomen. Als dat niet gebeurt zullen we dat duidelijk moeten maken”, stelde hij. Hellings gaf aan dat de bond niet uit is op conflict en altijd haar medewerking zal verlenen vanwege het belang van het bedrijf voor de samenleving.

President Santokhi deed een beroep op het bestuur en de directie om rekening te houden met de regering bij de resultaten van onderhandelingen. “Er zijn meer dan 60 parastatale bedrijven waarvan een aantal zeer strategisch zijn. Als we niet op de hoogte zijn en er wordt een akkoord bereikt dat hoger ligt dan het gemiddelde, zullen de andere bonden gelijk opkomen”, sprak het staatshoofd. De president vertrouwt erop dat de vakbond zal meedenken over de ontwikkeling van het bedrijf en een stukje verantwoordelijkheid opeist in de uitfasering van fossiele brandstof en de transitie naar groene energie.