De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi onderstreept inbreng diaspora in nationale ontwikkeling

President Chandrikapersad Santokhi onderstreept de inbreng van Surinaamse diaspora in de ontwikkeling van het land. Het staatshoofd viel op maandag 21 augustus de eer te beurt om het “Wi Na Wan” diasporaseminar te openen. Het betrof een activiteit van het Diaspora Instituut Nederland (DIN) in samenwerking met de Tabto Group NV. President Santokhi deed in Mingle in de International Mall of Suriname (IMS) een oproep aan de Surinaamse diaspora tot samenbinding, samenwerking en samenbundeling binnen de Nederlandse en Surinaamse samenleving. 

Het staatshoofd benadrukte dat het diasporabeleid nog steeds overeind staat. Hij wees erop dat er naast het DIN ook nog het platform Surinaamse diaspora met multicultureel kader bestaat alsook het Diaspora Fonds en Kapitaal. Daarnaast zijn in Nederland en in Suriname diverse formele en informele diaspora organisaties actief. President Santokhi stelt dat diasporabeleid levensvatbaar is en vruchten afwerpt. Hij voegt eraan toe dat diasporakapitaal ook niet mislukt is. “Om de diaspora-inbreng goed te kunnen opbouwen, heb je deskundigheid en middelen nodig. Er zijn veel vraagstukken hieraan verbonden zoals bancaire, fiscale, juridische, ambtelijke en compliance”, aldus het staatshoofd.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) legde in een videoboodschap de nadruk op de bijdrage die de Surinaamse diaspora wereldwijd kan leveren aan de ontwikkeling van het land. Hij noemde onder meer de financieel-economische hervorming én de sociaaleconomische en maatschappelijke ontwikkeling. De kernpunten in het diasporabeleid zijn volgens de bewindsman het bevorderen van expertise en kennis, stimuleren van handel en investeringen alsook het verstevigen van de culturele en historische banden tussen Suriname en landen waar Surinamers zich hebben gevestigd.

De bedoeling van het seminar is om het vertrouwen tussen de Surinaamse diaspora en de lokale Surinaamse samenleving te verbeteren. Het DIN heeft de Tabto Group NV als private organisatie benaderd mede omdat het de bedoeling is om ook het bedrijfsleven te betrekken in het ontwikkelen van een diasporabeleid, de zogenaamde diaspora engagement policy. DIN-voorzitter John Brewster verduidelijkte dat de organisatie niet beslist over diasporakapitaal, maar zich inzet om kennis, kunde en expertise te bundelen, organiseren en structureren. De aanwezigen en live streamvolgers hadden de gelegenheid in debat te gaan met een panel bestaande uit Percy Clenem, Jennifer Geerlings-Simons, Karl Eckhorst, Gerold Sewcharan, Sherida Mormon en Robert Vishnudatt.