De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi pleit voor heroverweging classificatie instrumenten

Tijdens de IX Summit of the Americas pleitte president Chandrikapersad Santokhi voor heroverweging van de oneerlijke, onrealistische classificatie instrumenten. Dit omdat het landen in een ongunstige positie plaatst. Het staatshoofd benadrukte het belang van de toegang tot concessionele financiering voor ontwikkelingslanden en gebieden met een laaggelegen kust.

“De impact van de klimaatcrisis staat het bouwen aan een duurzame en veerkrachtige toekomst voor ontwikkelingslanden en laaggelegen kuststaten in de weg.” Alzo sprak president Chandrikapersad Santokhi tijdens de IX Summit of the Americas. Het staatshoofd is van mening dat de classificatie-instrumenten moeten worden heroverwogen, omdat ze landen in een kwetsbare en ongunstige positie plaatsen. Veel landen worden uitgesloten van mondiale en regionale financiële instrumenten vanwege de oneerlijke classificatie.

Hieraan voegde de president toe dat nieuwkomers als Suriname en Guyana de kans moeten krijgen om te profiteren van moderne ontwikkelingen in de winning industrie. “Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat het aan ons is om ervoor te zorgen dat we onze olie- en gasbronnen op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier beheren.”  Er wordt gewerkt aan de transitie naar een duurzame economie met als doel 80% groene energie in het jaar 2060.

Het staatshoofd benadrukt dat de toegang tot concessionele financiering van cruciaal belang blijft voor ontwikkelingslanden en kwetsbare gebieden. Hij verwees naar de wateroverlast waarmee Suriname te kampen heeft dat in sterk contrast is met Surinames inzet voor hoge bosbedekkingsniveaus als een belangrijke koolstofput voor de wereld.

Als aantredende voorzitter van de vijftien landen van de Caricom zei president Santokhi middels dialoog te zullen bijdragen aan de versterking van een meer coöperatief, toegewijd en impactvol inter-Amerikaans multilateralisme.