De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi voorstander functionele relatie regering en VES

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) bestaat al een halve eeuw. De verenging heeft dit heuglijk feit op maandag 17 oktober 2022 gevierd in de Ballroom van hotel Torarica, waarbij diverse prominenten en hoogwaardigheidsbekleders toespraken hebben gehouden. President Chandrikapersad Santokhi heeft ook een felicitatieboodschap uitgesproken. Het staatshoofd heeft benadrukt dat de VES vanwege haar kritische rol een speciale status heeft verkregen in de samenleving. “Het kan gezien worden als een zeer belangrijk klankbord.”

Hij is voorstander van een functionele relatie tussen de regering en de economistenvereniging. President Santokhi merkt op dat de VES een substantiële bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van Suriname door verantwoordelijkheid te nemen bij het herstelwerk van de regering, wanneer het gaat om economie en financiën.

“Ik feliciteer de VES met deze mijlpaal. Vijftig jaren heeft u het beleid zeer kritisch begeleid. Met name de sociaaleconomische processen die ons land heeft doorgemaakt, een halve eeuw lang”, merkte het staatshoofd op in zijn felicitatieboodschap. President Santokhi heeft aangegeven dat velen uitkijken naar de kritiek van de vereniging over bijvoorbeeld de begroting en vele andere headlines, die verband houden met de economie. “Vandaag is het dan ook een moment, waarbij we de samenleving laten zien dat we respect hebben voor elkaars meningen. Hoewel het soms lijkt alsof er niet naar u wordt geluisterd, kan ik u garanderen dat wij dat wel doen”, garandeert het staatshoofd.

Op de VES werd de oproep gedaan om intensief te participeren in belangrijke economische beleidsactiviteiten, zoals de voorbereiding en begeleiding van de Poverty Reduction Strategy Paper, en participatie in de discussies en monitoring van het SAP. “Deze oproep wordt gedaan, omdat ons land niet de luxe heeft over de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd kader”, aldus het staatshoofd.

De president heeft enkele zorgpunten gedeeld in zijn toespraak. Zo heeft hij opgemerkt dat de regering na haar aantreden is geconfronteerd met een wereldcrisis, die nog gaande is. Hij noemde de crisis in de nasleep van de Covid-19-pandemie, de containercrisis, de oorlog in Oekraïne en de klimaatverandering als factoren die beleid voeren uitdagend maken. “Maar wij hebben het op ons genomen om leiding aan dit land te geven. Wij gaan verder op de ingeslagen koers, maar passen dit wel aan op basis van de realiteit”, aldus de regeringsleider.

President Santokhi heeft geaccentueerd dat de regering zich te midden van diverse tegenvallers, toch committeert om meer te investeren in sociale voorzieningen en de productie te stimuleren. “Ons volk heeft getoond over veel veerkracht te beschikken. Het is deze veerkracht, waar wij een beroep op doen om onze economie uit het slop te halen”, onderstreept het staatshoofd. Hij heeft onder woorden gebracht de overtuiging te hebben dat het goed komt met Suriname. Er zullen heel moeilijke beleidskeuzen gemaakt moeten worden. President Santokhi: “Het gezegde ‘all hands on deck’ is zeer op zijn plaats.”