De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi: ”We moeten naar marktgericht onderwijs”

“We moeten gaan naar marktgericht en beroepsgericht onderwijs. Het onderwijssysteem moet gediversifieerd worden en voldoen aan de vraag van de markt.” Zo sprak president Chandrikapersad Santokhi op donderdag 7 april 2022 bij de officiële ingebruikname van vier praktijklokalen op de LBO Meerzorg. De uitbreiding van de onderwijsinstelling staat in verband met het Technical and Vocational Education and Training (TVET)-project. Dit project heeft als doel verbetering en vernieuwing van het Lager Beroepsonderwijs (LBO). In dit kader worden op twaalf scholen in verschillende districten praktijklokalen bijgebouwd of gerenoveerd. Het project wordt gefinancierd door de Islamic Development Bank (IsDB).

President Santokhi bracht het geheel in lijn met de ontwikkelingen die zich in de wereld en de regio aan het voltrekken zijn. Er is in de wereld een structurele behoefte aan voedsel; een behoefte die alleen maar zal toenemen. Suriname heeft de potentie en het potentieel aan gronden om in deze behoefte te voorzien. Het staatshoofd stelt dat beroepsgerichtonderwijs in dit kader een vereiste is. Ook wanneer het gaat om de opkomende olie- en gasindustrie. De local content die hierin zal participeren, zal een spin-off effect hebben naar alle sectoren. Het staatshoofd benadrukt dat de markt hierop voorbereid moet worden.

“Wij moeten naar marktgericht en beroepsgericht onderwijs. Wij moeten het onderwijssysteem diversifiëren en voldoen aan de markt”, aldus president Santokhi. Volgens hem moet er snel op deze ontwikkelingen ingespeeld worden. Zich richtend tot minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) stelde het staatshoofd dat er meer praktijkscholen nodig zijn. “Dat is de toekomst van Suriname”, aldus president Santokhi, eraan toevoegend dat er in het praktijkberoep veel mogelijkheden zijn. Het zijn volgens hem deze mensen die de ruggengraat van de economie gaan vormen.

Het staatshoofd merkte op dat na anderhalf jaar de Surinaamse economie gestabiliseerd en de financiële crisis onder controle gebracht is. Het is nu tijd om te presteren, mede door ondersteuning van internationale financiële instellingen. President Santokhi zegt dat het ministerie van Onderwijs de opdracht om te presteren goed heeft begrepen. De praktijklokalen zullen voorzien in de behoefte aan menselijk kapitaal, dat nodig is om te presteren.