De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi: “Zware offers mogen nooit tevergeefs zijn”

Het is volgens president Chandrikapersad Santokhi een prestatie dat de overheid en samenleving na drie heel moeilijke jaren nog steeds overeind staan. Het staatshoofd zei op maandag 27 november in zijn spreekbeurt tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) dat deze jaren in de Surinaamse geschiedenis gekenmerkt zullen worden als zeer moeilijke jaren waarin harde maar noodzakelijke maatregelen getroffen moesten worden. Hij benadrukt dat de offers gebracht door het volk nooit tevergeefs mogen zijn.

President Santokhi somde onder meer de covidpandemie, de overstromingen in het binnenland en de kuststrook en de internationale stijging van prijzen op. Hij merkt op dat de oorlogen die gaande zijn ook voor importinflatie hebben gezorgd en een grote impact hebben gehad op de koopkracht van het Surinaamse volk. Hij verwacht dat de humanitaire crisis door de oorlog in het Midden-Oosten ook gevolgen zal hebben voor de stabiliteit in de wereld, hetgeen weer van invloed zal zijn op de prijzen van importgoederen.

De regering zet zich daarom in om de nodige correctie te plegen, herstel te brengen en de economie te ordenen. Hij merkt op dat de regering omvangrijke steunpakketten heeft gegeven aan de meest kwetsbare groepen. Bijkans een derde van de begroting, ongeveer SRD 16 miljard gaat naar het sociaal beleid. “En tegelijkertijd is het historisch dat de overheid juist in deze moeilijke jaren met diverse ondersteuningsfondsen komt om de samenleving te stimuleren en de productiesector ondersteunen”, aldus het staatshoofd, dat opmerkt dat andere landen in de regio in deze tijden van crisis dit niet hebben kunnen doen voor hun samenleving.

President Santokhi benadrukt dat de neergang van de economie is gestopt en deze zich structureel aan het herstellen is. Het vertrouwen in de overheid moet vastgehouden en verder uitgebouwd worden. Het wederzijds vertrouwen tussen burgers en regering is volgens het staatshoofd cruciaal voor het functioneren van een democratische rechtsstaat. “Dat vertrouwen is niet vanzelfsprekend; hieraan moet elke dag gewerkt worden en dat is wat wij als regering doen: besluiten nemen, open en transparant zijn en verantwoording afleggen.” Het hersteld vertrouwen is, aldus de president, terug te zien in de representativiteit van Suriname op internationale podia; de ondersteuning en erkenning die het land krijgt en de buitenlandse investeringen in diverse sectoren.

Het staatshoofd spreekt ook over economische stabiliteit waarnaar de internationale gemeenschap uitkijkt om te investeren in ons land. Hij merkt op dat er ook een daling van de inflatie is, waarbij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) voor het komende jaar zelfs een sterke daling hebben voorspeld. Volgens het ABS bedroeg de inflatie 60,8 procent in 2020; 50,7 procent in 2021 en 54,6 procent in 2022. De schatting is dat eind 2023 de inflatie rond de 37 procent zal zijn. President Santokhi: “En zoals de projectie er nu uitziet kan het verder dalen tot 17 procent. Dit is op basis van duurzaam, structureel hervormingsbeleid en het herstructureringsprogramma.”