De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Protocol voor Inter Guyanese Spelen in Suriname getekend

Na een grondige evaluatiebijeenkomst van de Inter Guyanese Spelen ‘22, die in Guyana werd gehouden, en de technische vergadering voor de Inter Guyanese Spelen ‘23 in Suriname, is met trots het “Protocol of Agreement of General Rules and Regulations for the organization of The Inter-Guiana Games 2023” getekend door de sportdirecteuren van Suriname, Guyana en Frans-Guyana.

De Inter Guyanese Spelen (IGS) ondergaan een transformatie in lijn met het vernieuwde beleid van de regeringen van alle drie deelnemende landen. Gezamenlijk hebben Suriname, Guyana en Frans-Guyana besloten om zich te richten op de basisontwikkeling van schoolsport en om het sportbeleid te integreren en te synchroniseren. Gordon Touw Ngie Tjouw directeur Sportzaken ressorterend onder het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sportzaken geeft aan dat dit initiatief buurlanden verenigt om atleten in de regio een sterke basis te bieden. “De IGS fungeert hierbij als hun eerste internationale sportevenement”, stelt hij.

Touw Ngie Tjouw benadrukt dat tijdens de laatste twee overheidsbijeenkomsten van de IGS besloten is om de periode, leeftijdscategorieën en evenementen aan te passen om een eerlijk, leerzaam en waardevol schoolsportevenement te garanderen. Als onderdeel hiervan wordt er nu ook een culturele avond toegevoegd aan het programma.

De organisatie van de IGS 2023 in Suriname valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Schoolsport Federatie Suriname (SSFS), onder leiding van voorzitter Aniel Ghisaidoobe en het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Tot op heden zijn alle aspecten vanuit het directoraat Sportzaken en de SSFS afgehandeld. Het wacht is nu op de officiële bekendmaking van de regering voor het gastheerschap van de IGS in Suriname. De benodigde financiële middelen moeten ook nog beschikbaar worden gesteld. In dit opzicht heeft de regering de begroting van de SSFS ontvangen na meerdere presentaties van haar dagelijks bestuur.

Aangezien het directoraat Sportzaken en de stichting SSFS niet over voldoende middelen beschikken voor dit evenement, zullen er middelen worden vrijgemaakt via de presidentiële sportcommissie. “De bal ligt nu bij de president, en we kijken enthousiast uit naar zijn officiële en formele aankondiging voor de aftrap van de Inter Guyanese Spelen 2023 in Suriname”, aldus directeur Touw Ngie Tjouw.