De Boodschap
Kabinet van de President

Ravaksur roept regering op tot transformatie economie

De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) is van mening dat de maatregelen die door de regering getroffen worden, niet bedoeld zijn om de economie te herstellen, maar juist het openbaar bestuur verbeteren. In het voorgesprek van de nationale dialoog met president Chandrikapersad Santokhi heeft woordvoerder Armand Zunder aangegeven dat de Surinaamse economie transformatie behoeft. Zunder is van mening dat de regering het vertrouwen bij de samenleving moet herstellen.

Zunder merkte op dat er een voortdurende koopkrachterosie is in Suriname. Volgens hem is Suriname wel een rijk land, maar met een arme bevolking. De inkomsten van het land zullen substantieel verhoogd moeten worden. De maatregelen van de regering moeten erop gericht zijn om daadwerkelijk de economie te verbeteren. Volgens Zunder moet Suriname afstappen van een importeconomie. Lokale ondernemers zullen gestimuleerd moeten worden. Hij legt de nadruk op transformatie van de economie en aanpak van de corruptie, omdat dit laatste economische ontwikkeling in de weg staat.

De Ravaksur-woordvoerder is voorstander van een verbeterd onderwijssysteem, waarin er ook meer geïnvesteerd wordt. Hij vroeg de regering ook om met meer inzet de registratie voor de koopkrachtversterking te plegen. Partijen hebben lang van gedachten gewisseld over de implementatie van het minimumuurloon. Het feit dat dit is aangehouden, komt volgens de Ravaksur-leden niet goed over op de werkende klasse. Minister Steven Mac Andrew gaf aan dat er gekozen is voor een gefaseerde implementatie van het minimumuurloon, mede omdat het bedrijfsleven dit niet in een keer zou kunnen betalen.

Errol Snijders (AVVS de Moederbond) is van mening dat het moment is aangebroken waarop er niet meer gelet moet worden op politieke kleur of overtuiging, maar op wie bereid is een bijdrage te leveren en op te komen voor het land. Hij vroeg ook aandacht voor de rassensentimenten. President Santokhi gaf aan dat het de afgelopen periode een beetje onrustig is geweest. Hij garandeert dat afspraken weer worden opgepakt en dat er gezamenlijk én in landsbelang gezocht zal worden naar oplossingen. Volgens het staatshoofd is 17 februari genomen als datum dat het anders moet, te weten beleidsombuiging en een intensiever sociaal programma, waarbij ook alle bureaucratie wordt weggenomen.

Vanuit Ravaksur zijn er voorstellen gedaan om de koers te beheersen, de sociale uitkeringen te financieren en de lokale productie te stimuleren. President Santokhi wees in deze op de maatregelen die de regering heeft getroffen om meer inkomsten te genereren. Volgens het staatshoofd wordt in dit kader de agrarische productie gestimuleerd en geïnvesteerd in kleine en middelgrote ondernemingen. Hij is ermee eens dat het vertrouwen hersteld moet worden.