De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Reactie Min. EZ op artikel “Nieuwe brandstofprijzen ingaande 10 februari 2021”

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) wenst als volgt te reageren op het artikel “Nieuwe brandstofprijzen ingaande 10 februari 2021”.

Zoals reeds bekend bij de samenleving, worden de pompprijzen in Suriname per aanvoer per oliemaatschappij vastgesteld, volgens een bepaald berekeningsmodel. Tot op heden wordt bij deze berekening de officiële koers van de Centrale Bank van Suriname, SRD 14.29 voor 1 US-dollar, gehanteerd. Tevens is de in augustus 2020 vastgestelde nieuwe government take ongewijzigd gebleven. De recente schommelingen in de pompprijzen in Suriname worden thans volledig toegeschreven aan de prijsontwikkelingen van ruwe olie op de wereldmarkt. Ook kunnen deze schommelingen leiden tot een verlaging of verhoging van de pompprijzen. De ontwikkeling van de pompprijzen in Suriname worden nauwlettend bijgehouden door het ministerie van EZ.