De Boodschap
Openbare Werken

Reactie OW op bericht “Dharm Mungra plaatst vraagtekens bij bouw brug Van ‘t Hogerhuysstraat”

Naar aanleiding van het op zaterdag 17 februari 2024 verschenen bericht op de website van GFCnieuws met als titel “Dharm Mungra plaatst vraagtekens bij bouw brug van het Hogerhuysstraat”, wenst het ministerie van Openbare Werken als volgt te reageren. Zoals in het gepubliceerd bericht vermeld, heeft DNL-voorzitter Dharm Mungra zijn verontwaardigheid geuit omtrent de bouw van de brug aan de van ’t Hogerhuysstraat en meent dat informatie omtrent dit project als staatsgeheim wordt behandeld.

Het ministerie van Openbare Werken wenst aan te geven dat Dharm Mungra onterecht het stigma van staatsgeheim ophangt. Immers is op de UNDB-website: https://devbusiness.un.org/awards/idb-c2075114. alle relevante informatie gepubliceerd. De brug over het Saramaccakanaal in de Van ’t Hogerhuysstraat is bijkans 60 jaar oud en voldoet niet meer aan de huidige omstandigheden. Het vormt een gevaar voor de weggebruikers en zal noodzakelijk een nieuwe brug worden gebouwd.

De bouw van de brug wordt uit een IDB-lening gefinancierd welke in december 2019 is getekend tussen de IDB en Suriname. Door de covidpandemie heeft ook dit project stagnatie ondervonden en zijn aanbestedingsprocessen ook on hold gezet. Er is volgens de IDB aanbestedingsprocedures en regels een prequalification proces (voor kwalificeren) voor aannemers gelanceerd op 27 april 2022 en is een internationale aanbesteding gehouden. Op 13 oktober 2022 zijn de aanbiedingen van 4 aannemers ontvangen. Op 27 januari 2023 hebben de aannemers/aannemersbedrijven die gekwalificeerd waren de kennisgeving ontvangen voor verdere deelname.

Het ontwerp van de brug is uitgevoerd door het Consortium SUNECON/FIRM & IBT Engineering. Het voor-ontwerp is via een roadshow op 16 juni 2022 aan het publiek tentoongesteld. Op 28 december 2022 is het aangepast ontwerp tijdens een stakeholderssessie gepresenteerd. Op 4 oktober 2023 is het finaal ontwerp wederom middels een stakeholders sessie aan het publiek getoond. De aanmeldingen voor deze sessies was in de kranten gepubliceerd. Daarnaast waren er separate gesprekken met de primaire stakeholders.

Het ontwerp bestaat uit 2×3 rijstroken en fiets- en looppaden aan elke zijde van de brug. De brug zal een totale breedte van 27 meter hebben. De utiliteiten welke langs en aan de huidige brug waren bevestigd zijn tijdig verplaatst in de periode november 2023- januari 2024, opdat de constructie werkzaamheden aan de nieuwe brug geen oponthoud in de dienstverlening van deze utiliteiten naar de gemeenschap toe zal hebben.

Op 19  juni 2023 heeft de IDB hun “non-objection” (goedkeuring) op het aanbestedingsdossier voor  de brug gegeven. Op 30 juni 2023 hebben de geselecteerde aannemers het aanbestedingsdocument ontvangen. Op 25 augustus 2023 heeft de opening van de aanbesteding plaatsgevonden. Evaluatie heeft volgens het aanbestedingsdocument geschiedt, welke de IDB procedures volgt. De gunning van het contract is conform de regels en procedures gepubliceerd op de UNDB website: https://devbusiness.un.org/awards/idb-c2075114.

De volgende aannemers hebben deelgenomen: 1) Joint Venture: Aannemingsmaatschappij Baitali N.V. en Haukes Aannemings en Transport Bedrijf N.V. Suriname voor USD 9,727,806.45, 2) Consortium: COVEC and JARIEC; China voor USD 18,818,852.21; 3) Joint Venture: China Road and Bridge Corporation & Kuldipsingh Infra NV voor USD 8,344,850.72.

Op 16 november 2023 is het contract getekend met de Joint Venture China Roads & Bridge Construction en Kuldipsingh Infra NV voor een bedrag van US$ 8,3 miljoen. De constructie periode is gesteld op 12 maanden, gevolgd door een onderhoudsperiode van 12 maanden. Dus het contract met de aannemer heeft een duur van 24 maanden, met de nadruk op de bouwtijd van 12 maanden. Het bouwproces is reeds gestart op 26 januari 2024 en het proces zal gevolgd kunnen worden via de website www.itlcs.sr. Klachten en grieven kunnen ook via de website geplaatst worden en/of het nummer (597) 896 3955. Op 28 februari 2024 zal de huidige brug worden afgesloten. Hiervan is het publiek reeds lang van tevoren op de hoogte gebracht via diverse kanalen.

De aantijgingen van vermeende  inefficiëntie, mogelijke corruptie en gebrekkige transparantie zijn misplaatst. De bouw van de brug in de van ’t Hogerhuysstraat duurt dus geen 24 maar 12 maanden.

Bovendien is de bewering van mogelijke corruptie een puur blote bewering met het doel een negatieve sfeer te scheppen. Het ministerie heeft verder ook kennis kunnen nemen van het op 6 februari 2014 gepubliceerd bericht op www.vastgoedjournaal.nl onder de kop “Ballast Nedam betaalde ook smeergeld in Suriname” in verband met de bouw van 2 grote bruggen, en laat verdere conclusies over aan de publieke opinie.