De Boodschap
Kabinet van de President

Regeerbeleid zal zich concentreren op directe en voelbare verbetering

De impact van de wereldrecessie zal meer problemen creëren. Suriname zal daarop bedacht moeten zijn door nu reeds scenario’s in kaart te brengen. President Chandrikapersad Santokhi zegt dat de regering er alles aan zal doen om de consequenties voor eenieder dragelijk te maken. Tijdens zijn jaarrede op donderdag 29 september 2022 zei het staatshoofd dat een speciaal team dat hiermee belast is, hem binnen vier weken van advies moet voorzien over welke stappen ondernomen kunnen en moeten worden. “Het regeerbeleid zal zich daarom in de komende maanden concentreren op directe en voelbare verbetering van de leefbaarheid voor onze landgenoten”, aldus de president.

Hij zegt dat het doorvoeren van een herstructureringstraject geen makkelijke opgave is, maar wel een noodzakelijke waarvoor er ook geen andere optie gelaten is. De president erkent dat niet alles is gegaan zoals de regering zich had voorgesteld, echter kan er ook vrij weinig gedaan worden aan invloeden van buitenaf zoals de invasie van Rusland in Oekraïne en de daarmee samenhangende internationale conflicten en sancties. “Het heeft niet alleen een schaarste veroorzaakt in voedsel en brandstof, maar ook een gevaarlijke situatie gecreëerd op het gebied van internationale veiligheid en vrede.” Het staatshoofd zegt dat naast deze mogelijke recessie de wereld en de mensheid geconfronteerd worden met problemen als klimaatverandering, schuldenproblematiek, hoge transportkosten en de onregelmatige aanvoer van goederen alsook de gevolgen van de covidpandemie. De impact van een dergelijke wereldrecessie zal meer problemen voor ons creëren en wij zullen daarop bedacht moeten zijn door nu reeds mogelijke scenario’s in kaart te brengen. Als regering zullen we er alles aan doen om de consequenties voor ons allen dragelijk te maken.

De president geeft aan dat er een traject is gestart voor uitvoering van diverse gemeenschapsprojecten in de verschillende districten en ressorten en in de komende weken en maanden zal dit geïntensiveerd worden. “Het traject van uitvoering van ons sociaal vangnet met de nadruk op huisvesting is al voorbereid en delen daarvan zijn al in uitvoering”, aldus het staatshoofd. Hij merkt op dat de bestuurlijke problematiek van Suriname veel diepgaander is dan eerder gedacht. “Gebrek aan gekwalificeerde capaciteit, verzwakte instituten en een inefficiënt en weinig productief overheidsapparaat in het algemeen, bevorderen consistente en tijdige uitvoering van plannen programma’s en projecten niet.”

Het staatshoofd benadrukt dat gezamenlijk aan de slag zal moeten worden gegaan. De nationale opstelling is volgens hem in het afgelopen jaar goed naar voren gekomen. Uit de verschillende hearings die zijn gehouden in de afgelopen periode blijkt een goed begrip voor de uitdagingen waarvoor de regering en het volk staan. Ook is onomwonden aangegeven welke problemen grote delen van het volk ervaren door de getroffen maatregelen. Met name de kosten van levensonderhoud en de achteruitgang in de koopkracht staan hoog op de lijst van de zorgpunten. President Santokhi zegt dat de regering in het komend begrotingsjaar in de dialoog met de verschillende overlegstructuren zoals de Sociaal Economische Raad, het Tripartiet Overleg alsook in de verschillende ministeriele clusters meer aandacht aan deze zorgpunten zal besteden. Armoedebestrijding en leefbaarheidsverbetering genieten volgens het staatshoofd in de komende maanden meer prioriteit van de regering.