De Boodschap
Kabinet van de President

Regering betreurt situatie; inbreuk op rechtsorde moet hersteld worden

De regering c.q. president Chandrikapersad Santokhi betreurt de gewelddadige incidenten die zich op dinsdag 2 mei hebben voorgedaan te Pikin Saron en Maripaston in het district Para.Daar hebben gewapende mannen het vuur geopend op de politie; een politiepost, met boomstammen beladen trucks en andere voertuigen in brand gestoken en enkele personen gegijzeld. Ook op de concessie van NV Grassalco te Maripaston is er vuurwapengeweld geweest. Er vielen ook doden te betreuren na een gewapend treffen met eenheden van veiligheidsdiensten. De regering is naar aanleiding van de situatie hedenmiddag in een spoedonderhoud bijeengekomen met verantwoordelijke ministers en functionarissen van veiligheidsdiensten.

Bij dit overleg waren de ministers Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Krishnakoemarie Mathoera van Defensie, Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) en Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) aanwezig alsook districtscommissaris Marlene Joden van Para. President Santokhi zegt dat de regering er alles aan zal doen om de inbreuk die gepleegd is op de rechtsorde, te herstellen. Hij betreurt het feit dat er doden en gewonden zijn gevallen. De regering zal ervoor zorgen dat die bescherming welke nodig is, gegeven wordt aan de leefgemeenschappen en dat tevens conflicterende issues binnen de gemeenschappen goed en duurzaam opgelost worden.

Het staatshoofd kwalificeert degenen die het vuur op de politie hebben geopend als een “bende”. Hij benadrukt dat alle personen die verantwoordelijk zijn voor de aangerichte schade opgespoord en door de justitie ter verantwoording geroepen zullen worden. Tegelijkertijd zal er ook een inventarisatie van de schade opgemaakt worden. “De veiligheidsdiensten, leger en politie en gemengde eenheden doen alles aan de opsporing van personen die verantwoordelijk zijn, maar ook om de orde en rust in het gebied te herstellen, personen die geïsoleerd zijn en ondernemers de nodige bescherming te bieden hun werk te doen.” Bescherming van de leefgemeenschappen is volgens president Santokhi ook de opdracht.

Tegelijkertijd zal er vanavond nog overleg plaatsvinden met de verschillende dorpshoofden en kapiteins om na te gaan er wat precies aan de hand is. Het staatshoofd merkt op dat er de afgelopen periode veel overlegmomenten zijn geweest over concessies die uitgegeven zijn. De GBB-minister en districtscommissaris zullen grondig onderzoek moeten doen naar waar er gronden zijn uitgegeven. Indien gronduitgiftes ingetrokken zullen moeten worden, zal dat ook gebeuren. Echter moet het, aldus het staatshoofd, niet zo zijn dat er beslissingen genomen worden die indruisen tegen het grondenrechtenvraagstuk. “Daarom is de opdracht ook om met goed overleg duurzame oplossingen te zoeken.” Te Maripaston zal Grassalco ervoor moeten zorgen dat de gemeenschap ook de ruimte krijgt tot economische activiteiten.

President Santokhi, die de incidenten schokkend noemt, is van mening dat alle vraagstukken door middel van dialoog en overleg opgelost moeten worden. Hij roep eenieder op om alle informatie waarvoor men beschikt, door te spelen aan autoriteiten. “We kunnen het in dit land niet hebben dat personen om welke reden of agenda dan ook tot zulke gewelddadige acties overgaan.”