De Boodschap
Kabinet van de President

Regering bewust van impact COVID-19 op sociaal leven

President Chandrikapersad Santokhi zegt dat de regering zich ervan bewust is, dat de COVID-19 maatregelen een enorme druk leggen op de samenleving. “We zullen steeds de balans moeten afwegen tussen mens en maatschappij en de volksgezondheid.” In dit kader is er een onderraad armoedebestrijding binnen de Raad van Ministers ingesteld. Deze raad houdt zich specifiek met het armoedevraagstuk bezig. De minister van Financiën zal speciaal hier middelen voor beschikbaar stellen. Deze informatie heeft president Santokhi kenbaar gemaakt op 30 augustus 2020, tijdens zijn COVID-19 toespraak.

De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is met een speciaal armoedebestrijdingsbeleid bezig. Ook is de minister van Arbeid is bezig met de werklozenregistratie. Alles is noodzakelijk zodat er effectief steun kan worden verleend en de steun bij de juiste mensen terechtkomt. Voedselpakketten zullen worden voorzien van gezonde producten. De voedselvoorziening blijft, ondanks de gesloten grenzen, gegarandeerd. Onze lokale producten kunnen lastiger worden geëxporteerd, maar we zien een toenemende behoefte op de lokale markten. Maakt u vooral gebruik van de gezonde groente en fruit die de Sranan’ Gron ons biedt. De markten zullen speciaal hiervoor openblijven, met inachtneming van de COVID-19 maatregelen, behalve tijdens de lockdown in het weekend.

De president zegt verder dat zijn regering goede relaties heeft kunnen bewerkstelligen met andere naties. “Het directe gevolg daarvan is dat wij van alle kanten steun krijgen. Er is extra hulp vanuit Mexico, Nederland, China en de Verenigde Arabische Emiraten en Marokko onderweg in de vorm van materiaal, materieel en extra gelden. Dankzij de goede relaties die de regering onderhoudt, heeft Nederland reeds extra Coronahulp toegezegd van 3,5 miljoen euro. De prioriteitenlijsten zijn reeds naar Nederland gezonden en de artikelen zo snel mogelijk deze kant op komen, zodat deze toe kunnen komen aan het volk van Suriname. Er komt een groep specialisten, verplegend en technisch personeel deze kant op. Ook de Europese Unie heeft ons verzocht om kenbaar te maken welke hulp wij nodig hebben. Zij staan ook klaar om ons te steunen. U merkt nu reeds de positieve effecten van het feit dat er een democratisch internationaal gerespecteerde regering aanzit. Met name bij de bestrijding van COVID-19.”