De Boodschap
Kabinet van de President

Regering doet open oproep aan potentiële investeerders Bakhuis gebied

De Regering van de Republiek Suriname kondigt middels deze de start aan van het proces om investeerders aan te trekken voor de ontwikkeling van het bauxiet in West-Suriname, in het zogenaamd Bakhuis gebied. Hiertoe heeft president Chandrikapersad Santokhi in het tweede kwartaal van 2023 de “Presidentiële Commissie Ontwikkeling West-Suriname Bakhuis Bauxiet” ingesteld, die op basis van een strategisch document dit proces opstelt en begeleidt.

Alhoewel er sinds de jaren ’70 meerdere pogingen zijn gedaan om de aldaar aanwezige bauxietvoorraden te ontginnen, zijn deze pogingen om interne en externe oorzaken niet doorgegaan. Thans is de situatie anders, en zorgen een groeiende wereldbevolking, klimaatadaptatie en nieuwe energie en constructie technologieën ervoor dat de vraag naar aluminium (en dus zijn grondstof bauxiet) de komende decennia in vraag zal toenemen. Daarnaast is de Regering Santokhi-Brunswijk onder andere doende om het gebied beter te ontsluiten, aldaar mogelijkheden voor vak training- en scholing te creëren, en de maritieme toegankelijkheid te verbeteren. Al deze aspecten maken de winning van Bakhuis bauxiet veel interessanter en aantrekkelijker voor investeerders dan ooit tevoren.

Het uiteindelijke doel is echter niet de bauxiet winning zelf, maar lokale ontwikkeling door de creatie van sociaaleconomische mogelijkheden in het Westen van Suriname door zoveel als mogelijk waarde toe te voegen aan de eindige grondstoffen. Hierbij staat echter wel voor de Regering van Suriname voorop dat elke potentiële investeerder(s) lokale gemeenschappen continu betrekt, Suriname zijn groen imago behoudt en local content wordt gestimuleerd.

De Presidentiële Commissie Ontwikkeling West-Suriname Bakhuis Bauxiet heeft een proces ontwikkeld om geïnteresseerden een “Expression of Interest” te laten indienen en vervolgens te reageren op een “Request for Proposal”;  deze worden beoordeeld door de Commissie. De Commissie heeft ook een website gelanceerd: www.surinamebakhuisbauxite.sr . Op deze site wordt alle relevante informatie met betrekking tot eerdergenoemd proces bijgehouden. Het doel van deze website is om geïnteresseerde partijen te informeren over het proces en de nodige informatie te verstrekken om succesvol deel te nemen aan deze open oproep aan potentiële investeerders. Eventuele updates van het proces zullen ook op deze site worden vermeld. De Regering van Suriname zet zich hierbij in voor transparantie, eerlijkheid en inclusiviteit en streeft ernaar om ervoor te zorgen dat het selectieproces met de grootst mogelijke integriteit wordt uitgevoerd.