De Boodschap
Kabinet van de President

Regering en vakbonden zetten gezamenlijk stappen naar veerkracht en samenwerking

Vertegenwoordigers van diverse vakbonden en regeringsfunctionarissen zijn wederom bijeengekomen. Hierbij hebben de partijen gezamenlijk stappen gezet naar een sterker en veerkrachtiger Suriname. President Chandrikapersad Santokhi, het cluster team van ministers en het onderhandelsorgaan van de overheid hebben met gezamenlijke vakbonden intensief gesproken over cruciale kwesties voor de samenleving. Het overleg vond plaats op donderdag 23 november 2023 op het Kabinet van de President.

President Santokhi benadrukte het belang van verantwoorde koopkrachtversterking en erkende de moeilijkheden waar veel mensen mee te maken hebben. Hij erkende dat de regering realistisch moet handelen, maar alleen kan geven wat binnen de mogelijkheden ligt. Het staatshoofd deed een beroep op de vakbonden om in juni 2024 opnieuw naar de mogelijkheden te kijken. Hij drong erop aan dat de onderhandelingen snel worden afgerond, zodat eventuele wijzigingen begin december kunnen worden verwerkt en in januari van kracht kunnen worden.

Robby Berenstein deelde namens de vakbonden mee dat er belangrijke stappen zijn gezet in de onderhandelingen. De vakbonden benadrukten het belang van openheid en gaven aan dat zij betrokken willen worden bij de besluitvorming. Daarnaast is er ook gediscussieerd over belastingen, waarbij verschillende voorstellen en zorgen werden besproken.

Na intensieve onderhandelingen en voorstellen van beide zijden, werd een compromis bereikt over belastingvrijstellingen en -verlagingen, met een specifieke focus op brandstof. President Santokhi benadrukte de intentie om met alle vakbonden als eenheid samen te werken om het proces te versnellen. Er werd overeengekomen om een klein team te vormen om het conceptakkoord af te ronden en de vakbonden zouden dit voorleggen aan hun leden voor goedkeuring. Dit akkoord markeert een stap voorwaarts in de samenwerking tussen de vakbonden en de regering, waarbij beide partijen zich inzetten voor het welzijn van de Surinaamse samenleving. De komende dagen zullen cruciaal zijn voor het informeren en betrekken van de bredere gemeenschap bij deze positieve ontwikkelingen.