De Boodschap
Kabinet van de President

Regering en VTLS werken samen aan structurele oplossingen vraagstukken

In een gemengde presidentiële werkgroep “Regering-VTLS-benadeelden 02 mei 2023”, zal de regering in de komende zes maanden samen met de Coöperatieve Vereniging voor de Ontwikkeling van de Transport en Logistieke Sector in Suriname (VTLS) werken aan oplossingen voor vraagstukken van de benadeelden van de onregelmatigheden in Pikin Saron. Deze werkgroep gaat modellen uitwerken om de benadeelden tegemoet te komen en zal er in zijn totaliteit gekeken worden naar de houtsector. Dit kwam naar voren tijdens de installatie op dinsdag 22 augustus 2023 op het Kabinet van de President.

De werkgroep wordt voorgezeten door de veiligheidsadviseur van de president, Humphrey Tjin Liep Shie. Verschillende functionarissen van het Kabinet van de President, de ministeries Justitie en Politie, Natuurlijke Hulpbronnen, Financiën en Planning, Grondbeleid en Bosbeheer en vertegenwoordigers van de VTLS maken deel uit van het team. Zij krijgen als taak mee: het inventariseren van de door de benadeelden geleden schade, uitwerken van voorstellen ter compensatie van de geleden schade en het voorstellen c.q. bevorderen van maatregelen om de veiligheid in de overige condities voor de transportsector in het binnenland te verbeteren.

Het ernstige voorval op 2 mei 2023 in het dorp Pikin Saron en omgeving heeft volgens president Santokhi geleid tot zware financiële consequenties voor de benadeelden. Hij heeft reeds instructies gegeven voor compensatie naar de truckhouders. Het staatshoofd is van mening dat niet alleen de houttransporteurs tegemoetgekomen moeten worden, maar dat er  ook gekeken moet worden naar alle andere gedupeerden. Volgens de president moet het veiligheidsvraagstuk alle aandacht krijgen en de voorzieningen in het gebied beter gegarandeerd worden. De maatregelen die getroffen dienen te worden moeten dergelijke gebeurtenissen, zoals die van 02 mei, voorkomen. Daarnaast moet er meteen worden gekeken naar de weg naar Pikin Saron en omgeving en andere nodige voorzieningen, aangezien diverse ministeries participeren in de groep. Hij rekent op de deskundigheid van de leden.

Ondervoorzitter Pertap Bissumbhar geeft aan dat de werkgroep ervoor zal zorgen dat binnen zeer korte tijd de schadevergoeding aan de truckhouders rond zal komen. De overige vraagstukken in bijvoorbeeld de houtsector en de veiligheid, wil het team binnen de gegeven zes maanden afronden.