De Boodschap
Kabinet van de President

Regering erkent noden veiligheidsbonden

De regering begrijpt dat er vanwege de maatregelen om de economie te herstellen en de financiële crisis te beheersen, er ook op de veiligheidsbonden druk zit. Zij wil ook luisteren naar de issues en voorstellen van deze organisaties. Zo gaf president Chandrikapersad Santokhi onder meer aan tijdens een overleg met de besturen van de Bond Penitentiaire Ambtenaren, Bond Beveiligings- Bijstandsdienst Suriname en Bond van Personeel bij de Brandweer. De bonden hebben tijdens een op vrijdag 8 september belegde algemene ledenvergadering (ALV) besloten het werk neer te leggen, waarop zij voor overleg door het staatshoofd werden ontvangen.

President Santokhi, die werd bijgestaan door vicepresident Ronnie Brunswijk en de clusterministers, gaf aan dat het goed is om in overleg te blijven, maar ook noodzakelijk om de veiligheid te garanderen. “Alle oorlogen eindigen aan de onderhandelingstafel en we moeten zorgen dat er niet nog meer schade ontstaat.” Het staatshoofd is onder meer ingegaan op het vraagstuk van hervorming van economie en beheersen van de financiële crisis. Hij zegt dat het traject van het IMF-programma voorspoedig verloopt, en erkent dat dit een zware doorwerking heeft naar de samenleving. “De offers die de samenleving brengt zijn tijdelijk. Er is nog grofweg een jaar te gaan en alle tekenen wijzen op stabiliteit”, aldus de president.

Partijen hebben zich gebogen over de verschillende issues waarmee het veiligheidspersoneel kampt. Er is voornamelijk stilgestaan bij de toelages en middelen om het werk effectiever uit te voeren. Max Breinburg, voorzitter van de Bond Penitentiaire Ambtenaren en tevens woordvoerder van de veiligheidsbonden, herinnerde de regering aan de gesprekken van december vorig jaar. Volgens hem zou er met uitzondering van de voedingsgelden en nachttoelage niets van wat toen naar voren was gebracht, zijn gecorrigeerd. Breinburg die namens de bonden een overbrugging voorstelde, erkent dat het economisch en financieel wat moeilijk gaat. Hij noemt het onderhoud met het staatshoofd in elk geval een opluchting.

Afgesproken is dat partijen reeds op zaterdag 9 september wederom met de clusterministers bij elkaar komen op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), waarna er dinsdag wederom gesproken worden. Donderdag zal er met de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) erbij, gesproken worden over de koopkrachtversterking. Het laatste op voorstel van president Santokhi. Het staatshoofd heeft besloten alle afspraken met de besturen naar het niveau van de president te trekken. Hij deed een dringend beroep op de bonden om conform hun verantwoordelijkheid en in de sfeer van het overleg zich te beraden over het opheffen van de actie. Woordvoerder Breinburg zegt dat de bondsbesturen verslag aan hun leden zullen doen, waarna er een besluit genomen zal worden.