De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en JeugdzakenDe Nationale AssembleeKabinet van de President

Regering geeft opheldering aankoop hotel Babylon

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), heeft op 5 maart 2024 in het DNA duidelijkheid verstrekt over de kwestie van de aankoop van Hotel Babylon. In gesprek met de Communicatie Dienst Suriname verklaart de minister ook dat het besluit van de aankoop van dit pand werd genomen nadat het eerdere pand, waarin het ministerie van AWJ haar activiteiten ontplooide, door de eigenaar werd verkocht.

Het pand aan de Eddie Brumastraat, waar het ministerie naartoe verhuisde, werd door de staat gehuurd voor SRD 180.000 per maand. “Helaas wilde de verhuurder dit bedrag verhogen naar SRD 1,5 miljoen per maand, wat op jaarbasis uitkomt op ongeveer SRD 18 miljoen. Dat was voor mij toch wel een te hoog bedrag om aan huur te betalen”, benadrukte de minister.

Het gros van het ministerie personeel werkt verspreid, waardoor de zoektocht naar een voordelig pand essentiëler werd. Het onderzoek werd uitgevoerd door de commissie die hiervoor verantwoordelijk was. Er werden verschillende panden bekeken, waaronder hotel Babylon. Dit pand werd als het meest geschikt en voordeligst bevonden. De verkoopprijs bedraagt € 3,2 miljoen.

Na goedkeuring van het raadsvoorstel in september 2023, werd Trustbank Amanah erbij betrokken, gezien de verkoopprijs in euro’s was. Door samenwerking van minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) en minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning was het mogelijk de aankoop in december 2023 te bekrachtigen. De betaling voor het pand geschiedt in termijnen waarvan het eerste deel reeds gedaan is en het restant deze maand zal plaatsvinden. De overdracht van het pand vindt naar verwachting plaats op 26 maart. Omdat er geen medewerkers overgenomen kunnen worden, is één van de overeengekomen afspraken tussen partijen dat de vorige eigenaar van het hotel zelf  verantwoordelijk is voor het voortbestaan van zijn personeel.

Het ministerie streeft ernaar om het pand in gebruik te nemen in de periode april/mei 2024.