De Boodschap
Kabinet van de President

Regering geeft verder invulling aan ontwikkelingsrichting

De regering blijft zich inzetten voor de welvaart en ontwikkeling van Suriname, met de focus op sociale programma’s, gezondheidszorg, cultureel erfgoed en democratische processen. In dit kader zijn er tijdens de meest recente regeringsvergadering op het Kabinet van de President besluiten genomen die belangrijk zijn voor de ontwikkelingsrichting. De regeringsfunctionarissen hebben zich gebogen over verschillende vraagstukken, waarbij er ook presentaties hebben plaatsgevonden.

Grondconversie verloopt voorspoedig
Elke week worden grondconversieaanvragen behandeld en goedgekeurd. Deze week zijn 109 aanvragen goedgekeurd, wat tot nu toe meer dan SRD 10.000.000 aan inkomsten oplevert. In 2024 wordt SRD 400.000.000 aan inkomsten verwacht, die teruggaat naar de samenleving in de vorm van sociale programma’s. Burgers met een toegewezen grondhuur- of erfpachtperceel tot 2500 vierkante meter kunnen deze converteren naar eigendom voor SRD 25,- per vierkante meter, in plaats van het vroegere bedrag van 20 euro per vierkante meter. Dit initiatief is bedoeld om de samenleving tegemoet te komen door betaalbare grondconversie mogelijk te maken, waardoor men meer zekerheid krijgt op de grond zonder verlenging van grondtitels of betaling van grondhuur- en erfpachttarieven.

Verhoogde grondhuur- en erfpachttarieven van kracht
Sinds 1 januari 2024 zijn de verhoogde grondhuur- en erfpachttarieven van kracht. De regering heeft vorig jaar deze tarieven goedgekeurd, waarna de afdeling Grondregistratie de waarden voor verschillende districten heeft berekend. In de eerstvolgende regeringsvergadering zullen de ministers van GBB en Financiën en Planning een presentatie geven over de inningsprocedure van deze tarieven. De inkomsten worden onder andere weer gestopt in sociale programma’s en andere investeringen om het land verder te ontwikkelen.

Financiële ondersteuning voor AZP
De gezondheidszorg is een van de beleidsgebieden waar de regering hard aan zal werken om zaken op orde te krijgen. Vorige week werd tijdens de regeringsvergadering een presentatie gegeven waarin onder andere het belang van het behoud van topklinische zorg in Suriname werd benadrukt, met speciale aandacht voor hartchirurgie en kinderhartchirurgie. De regering benadrukt de prioriteit van gezondheidszorg en heeft besloten USD 2,5 miljoen beschikbaar te stellen voor het ministerie van Volksgezondheid. Dit bedrag is bestemd voor het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) ter ondersteuning van cardiochirurgie, interventies, echocardio-apparatuur en kinderhartchirurgie en interventies.

Presentatie Nationaal Museum
Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) is actief betrokken bij de ontwikkeling van een Nationaal Museum. In de recente regeringsvergadering heeft de museumcommissie, onder leiding van Roseline Daan, een uitgebreide presentatie gegeven. Zij behandelde verschillende belangrijke aspecten, waaronder de definitieve locatiekeuze voor het museum, namelijk gebouw 1790. Nederland heeft zich in 2019 bereid getoond om kunstwerken en items, die tijdens de koloniale periode zijn meegenomen, terug te geven. Dit vraagstuk staat hoog op de agenda, en een Nederlandse delegatie zal in april 2024 afreizen naar Suriname om dit onderwerp te bespreken. Deze ontwikkeling markeert een belangrijke stap in de samenwerking en het streven naar culturele rechtvaardigheid tussen beide landen.

Voorbereiding verkiezingen in volle gang
Met betrekking tot de aankomende verkiezingen is er een presentatie gegeven over de stand van zaken en voorstellen voor efficiëntie, veiligheid, transparantie en voorlichting. Directeur van Binnenlandse Zaken, Mohamad Eskak, presenteerde verschillende modellen van aangepaste stembiljetten volgens de nieuwe kiesregeling. De regering zet zich in voor een goed georganiseerde verkiezing.