De Boodschap
Kabinet van de President

Regering in startblokken voor installatie Nationale Anti-Corruptie Commissie

De regering treft momenteel voorbereidingen om te komen tot de installatie van de Nationale Anti-Corruptie Commissie. Actoren – waaronder leden van de Presidentiële Commissie Anti-Corruptie – betrokken bij dit proces hebben op donderdag 16 maart 2023 op het Kabinet van de President met elkaar van gedachten gewisseld over het traject dat uitgezet moet worden. Bij deze ontmoeting waren onder meer aanwezig: president Chandrikapersad Santokhi, minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, hoofdofficier van justitie mr. Carmen Rasam en kabinet directeurs Adjaykoemar Moensi. 

Minister Amoksi legt uit dat er reeds een voortraject is afgelegd. Tot nu toe zijn er acht personen geïdentificeerd en door het selectie- en screening proces gegaan. Daarbij is ook al de bekrachtiging van de kandidaten door De Nationale Assemblee (DNA) achter de rug. Volgens de bewindsman heeft een van de kandidaten zich echter teruggetrokken. Tijdens de ontmoeting op het kabinet hebben partijen met elkaar afgesproken welk tijdlijn gevolgd zal worden om de commissie uiteindelijk geïnstalleerd te krijgen. Het ligt in de bedoeling dit binnen twee maanden gedaan te hebben.

Minister Amoksi benadrukt dat Suriname nu pas een Nationale Anti-Corruptie Commissie krijgt. De kandidaten moeten daarom ervaring opdoen en onder meer stages volgens in het buitenland. “We gaan stapsgewijs aan hun vaardigheden bouwen.” De personen krijgen binnenkort ook de kans om mee te lopen wanneer in de laatste week van maart het Franse Agentschap voor Anti-Corruptiebeleid naar Suriname komt. De delegatie zal verschillende instituten en instanties bezoeken en een nulmeting voor Suriname uitvoeren voor wat betreft corruptie bestrijding. “Ze kunnen meeliften met al deze voorbereidende activiteiten”, zegt de justitie minister. Hij laat optekenen dat het gaat om personen die vanwege hun werk historie en ervaring door hun respectieve organisaties zijn voorgedragen.

Behalve dat de commissie moet worden geïnstalleerd zullen de mensen ook verder getraind en daar waar nodig opgeleid worden. Ook zal er voor huisvesting en administratie gezorgd moeten worden. Voor de implementatie van al deze zaken is er volgens minister Amoksi een tijdlijn uitgezet. Hij spreekt van een meevallertje dat de kandidaten allemaal ook hebben geparticipeerd in het Nationale Compliance Congres, waarmee bewustwording rond corruptie wordt gecreëerd. Minister Amoksi zegt dat het raamwerk voor corruptie bestrijding in Suriname er reeds is. Het land is partij met verschillende anti-corruptie verdragen en het Openbaar Ministerie (OM) heeft een speciaal ondersteunend team. Belangrijk is echter ook dat er op het ministerie bewustzijn komt. Minister Amoksi: “Corruptie Activiteiten ondermijnen het overheidsgezag en de integriteit van overheidsdiensten worden gecriminaliseerd. Daarom moet het beleid ministerie breed worden gevoerd.”