De Boodschap
De Nationale Assemblee

Regering krijgt toestemming voor oprichten Suriname National & Foreign Investment

De regering staat aan de vooravond van het oprichten van de Suriname National & Foreign Investment NV (SNFI NV). Daartoe heeft zij op donderdag 15 april 2021 toestemming gekregen van de Nationale Assemblee (DNA). In het parlement werd na lange debatten namelijk de Machtigingswet Suriname Investment Enterprise NV met algemene 30 stemmen aangenomen. SNFI NV komt in de plaats van New Surfin NV, waarvan de oprichting danwel nietigverklaring punt van discussie is geweest tijdens de debatten. President Chandrikapersad Santokhi typeerde New Surfin NV als een doodgeboren kind en noemde, net als parlementsvoorzitter Marinus Bee, de goedkeuring van SNFI NV een zware bevalling.

Met SNFI NV wordt een volwaardig en gezond kind ter wereld gebracht. Zorgen voor de juiste opvoeders voor dit kind is volgens het staatshoofd een collectieve verantwoordelijkheid. Hij zegt dat SNFI NV mogelijkheden zal creëren voor Suriname om verlichting te brengen in haar schuldenlast. De regering zal regelmatig informatie verschaffen aan het parlement. Zij zal alle inzichten meenemen naar de regeringsraad, die daar uitwerken en, zoals de regelgeving voorschrijft, het finaal product naar de notaris doorgeleiden.

Zich richtend tot de regeringsleider zei voorzitter Bee dat het thans aan de regering ligt om verder te gaan. “Het parlement geeft u toestemming om uw beleid voort te zetten en we kijken ernaar uit.” Hij herinnerde eraan dat er evaluatiemomenten zijn afgesproken. ”Een wet kan nooit honderd procent waterdicht zijn, maar als we samenwerken zullen we de doelen zeker halen”, aldus voorzitter Bee.

President Santokhi merkte op dat de discussies en debatten soms met felheid zijn gevoerd, maar ook constructief waren. De regering en het parlement hebben duidelijk laten blijken bereid te zijn om in ’s landsbelang goede producten te ontwikkelen. “Consensus bereiken betekent niet dat de inzichten van iedereen volledig opgenomen en zichtbaar moeten zijn. Consensus wil zeggen dat met alle input die gegeven is, uiteindelijk een product komt waarin eenieder zijn bijdrage terug kan zien.”

Het staatshoofd ging als volgt verder: “SNFI NV is slechts een vehikel dat in samenhang gezien moet worden met de overige bestaande instrumenten om het land uit de crisis te halen.” Hij benadrukte dat de regering een nota van wijziging heeft ingediend en ook enkele mondelinge wijzigingen heeft gepresenteerd. Daarnaast gaat de regering ook akkoord met de inzichten van het parlement.