De Boodschap
Kabinet van de President

Regering maakt overdracht van Beperkte Zakelijke Rechten eenvoudiger voor familieleden

De Surinaamse regering heeft recentelijk een belangrijk besluit genomen om de overdracht van beperkte zakelijke rechten in erfpacht en grondhuur te vergemakkelijken voor familieleden. Dit besluit, goedgekeurd tijdens een regeringsvergadering, heeft tot doel de procedures voor de gedeeltelijke overdracht van grondrechten te vereenvoudigen en te versnellen.

Belangrijke punten van het besluit zijn onder andere:

– Familieleden tot en met de tweede graad kunnen nu collectieve toestemming krijgen voor gedeeltelijke overdracht, zonder wijziging van de bestemming van het grondgebied, op basis van een geprojecteerde (familie) weg met een minimale wegbreedte van 12 meter. Dit geldt voor aanvragen die zijn ingediend vóór 1 juli 2023, in overeenstemming met de geldende wetten.

– De bijzondere toestemming wordt verleend voor een periode van één jaar, vanaf 1 oktober 2023.

– Notarissen zijn verplicht om elk kwartaal een overzicht van de gepasseerde overdrachtsakten aan de minister van Grondbeleid en Bosbeheer te verstrekken.

– Een evaluatieverslag over de impact van deze regeling zal uiterlijk één maand voor het verstrijken van de termijn worden opgesteld door het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer in samenwerking met de Surinaamse Notariële Beroepsorganisatie (SNB) en aan de regering worden voorgelegd.

Dit besluit heeft tot doel de procedures rond grondoverdracht te vereenvoudigen en tegelijkertijd de belangen van familieleden te beschermen. Het stelt familieleden in staat om grondrechten binnen hun familiekring op een efficiënte en wettelijke manier te delen en over te dragen.

Unit Woordvoering
Communicatie Kabinet President