De Boodschap
Kabinet van de President

Regering presenteert belangrijke voorstellen aan collectieve vakbeweging

De regering is bereid om samen met de vakbonden de belastingschijven aan te passen en een extra tegemoetkoming uit te keren aan personen in de onderste schijf. Dit is bedoeld om de extra uitgaven na de invoering van de gewijzigde Wet op de Belasting Toegevoegde Waarde op te vangen. Gelijktijdig wordt er gewerkt aan een integrale herziening van de btw-wetgeving. President Chandrikapersad Santokhi benadrukte tijdens een overleg op zaterdag 11 november met de collectieve vakbeweging de gezamenlijke inzet van de regering en de vakbonden voor verbeteringen in de samenleving.

“Het moet beter gaan met de hele samenleving. Er is ruimte om over alles te praten. We hebben de commitment met elkaar om verder te spreken over passende oplossingen,” gaf het staatshoofd aan. Er is besloten om simultaan op meerdere trajecten te werken, waarbij technische teams concrete oplossingen zullen onderzoeken om de extra kosten terug te geven aan de samenleving. Partijen zijn het erover eens dat de btw-wet belangrijk is maar aanpassing behoeft.

Tijdens de vergadering op het Kabinet van de President waren vertegenwoordigers aanwezig van de Progressieve Vakcentrale C-47, SPB, VRM, COL, FOLS, en de veiligheid- en gezondheidsbonden. Ook het clusterteam van ministers, het onderhandelingsorgaan en de belastingdienst waren deelgenoot van de deliberatie. Diverse voorstellen met betrekking tot btw-wetgeving zijn besproken. De vakbonden deden het verzoek om tijdelijk de heffing op brandstof en nutsvoorzieningen op te heffen, maar dit blijkt volgens de regering niet mogelijk vanwege de afgekondigde wet in de Nationale Assemblée.

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning merkte op dat dit ernstige gevolgen voor de financiële huishouding van de staat met zich zal meebrengen, met risico’s voor het uitbetalen van salarissen en pensioenen. Als alternatief heeft de regering werkbare voorstellen gepresenteerd, waaronder het versterken van de belastingdienst, het verkrijgen van middelen uit de goudsector en grondconversie.

De regering heeft aangegeven bereid te zijn om de mogelijkheden te onderzoeken om aan de wensen van de vakbonden tegemoet te komen. Het overleg wordt voortgezet. President Santokhi merkte op dat iedereen streeft naar verbeteringen in de situatie van de werkende klasse en de samenleving als geheel. De inspanningen hiervoor worden voortgezet, met afspraken geplaatst in een tijdlijn. Tot slot onderstreepte de regeringsleider het belang van consensus tussen alle partijen.