De Boodschap
Kabinet van de President

Regering schenkt ambulanceboot en werkt aan medische zorg Apoera

Op het commissariaat van het ressort Kabalebo te Apoera heeft de overdracht van een nieuwe ambulanceboot plaatsgevonden. President Chandrikapersad Santokhi heeft op zondag 12 maart 2023 in aanwezigheid van de gemeenschap de sleutels van het vaartuig overhandigd aan dc Josta Lewis. Bij die gelegenheid heeft de gemeenschap kennis gemaakt met de nieuwe residerende arts die in bijzijn van minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid medicamenten heeft ontvangen uit de handen van de districtscommissaris.

Het unieke bij deze ontwikkeling is dat er lokale bewoners van Apoera, die voorgedragen zijn door het commissariaat, getraind zijn bij de Maritieme Authoriteit Suriname (MAS) voor een vaarbewijs om de boot-ambulance te besturen. President Santokhi heeft naast de sleutels van de boot ook de vaarbewijzen overhandigd. Bij de overhandiging van de vaarbewijzen heeft het staatshoofd de aanwezigen opgeroepen zich ook te laten trainen bij de MAS . “ Ik wil graag zo’n vaarbewijs overhandigen aan een vrouwelijke bootbestuurder”, aldus het staatshoofd. Het staatshoofd benadrukte het belang van het naleven van het onderhoudsplan, welke intussen al gereed is.

Er is verder gezorgd voor een partij medicamenten die urgent noodzakelijk zijn voor de gemeenschap. Het gaat om een reguliere zending van medicamenten. “Niet altijd hebben we de zendingen goed zien lopen , daar moeten we eerlijk zijn maar we hebben een behoorlijke partij medicamenten van het Mungra Medisch Centrum (MMC) die worden overgedragen naar de arts”.


Verder zijn er plannen met het MMC dat er vanuit het centrum een basis arts wordt ingezet. Vanuit het ministerie wordt getracht te zorgen voor een structurele aanpak. Een belangrijk zorgpunt is het creëren van duidelijkheid welke organisatie in Apoera verantwoordelijk is voor de medische zorg. “In 2018 heeft de president gevraagd dat de Medische Zending moest vertrekken en plaats moest maken voor het Mungra Medisch Centrum, zonder duidelijke afspraken. Het Mungra Medisch Centrum is toen overrompeld om dit over te nemen. Het medisch personeel wist op gegeven moment niet eens meer welke organisatie verantwoordelijk was voor de zorg en medicamenten”, deelt minister Ramadhin.
De overheid is nu bezig vanuit het ministerie met de Medische Zending en Mungra Medisch Centrum, waarbij het ministerie en het Surinaamse staatshoofd bemiddelen voor een goede samenwerking in de medische zorg.

De medische zorg in Suriname heeft de aandacht van de regering. Het aspect van preventie van ziekte middels een gezonde levensstijl moet daar een belangrijke plaats innemen.