De Boodschap
Kabinet van de President

Regering zet belangrijke stappen voor welzijn gemeenschap

De regering heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het aanpakken van cruciale kwesties die direct van invloed zijn op het welzijn van de Surinaamse samenleving. Dit kwam naar voren tijdens de regeringsraadvergadering op 1 november 2023. Het Coördinatiebureau van het Actieplan voor de Tweede Helft heeft uitgebreid verslag gedaan van de vorderingen van het plan. Hierbij werden de actiepunten voor de rest van het jaar in detail besproken en zal de regering nu maandelijks updates ontvangen over de voortgang van het actieplan. Deze inspanning is gericht op het bevorderen van economische groei en het welzijn van de gemeenschap.

De regering heeft toestemming verleend aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen om gegevens te verzamelen van personen en bedrijven die werkzaam zijn in de goudsector. Het hoofddoel van dit besluit is de duurzame ordening van deze sector. Om dit te bereiken zal de Unit Ordening Kleinschalige Goudsector (OKGS) worden opgericht en een registratieproject starten. Dit zal zorgen voor een verantwoorde winning van natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van ons milieu. President Chandrikapersad Santokhi benadrukte het belang van deze inspanningen. “Het ordenen van de goudsector tegen het einde van dit jaar is een prioriteit om duurzame ontwikkeling en een welvarende toekomst voor onze samenleving te waarborgen”, aldus het staatshoofd.

Ook Staatsolie heeft een presentatie gehouden over de aanbieding van drie koop- en verkoopovereenkomsten voor Elektrische Energie (PPA’s). Deze overeenkomsten zijn gebaseerd op internationale normen voor beschikbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid. Bovendien omvatten zij de verlenging van de huidige Thermische PPA tot 2028, PPA voor Hydro Energie voor een periode van 20 jaar en PPA voor Zonne-energie voor een periode van 20 jaar. Dit initiatief heeft als doel te voorzien in betrouwbare energie voor de samenleving. Staatsolie zal op 22 november 2023 wederom een presentatie geven over de PPA-voorstellen en het zonne-energieproject, met een duidelijke tijdlijn voor implementatie tot eind 2024. Dit zal bijdragen aan duurzame energievoorziening voor de gemeenschap.

 

KABINET VAN DE PRESIDENT