De Boodschap
Kabinet van de President

REGERINGS VERGADERING KEURT BENOEMING MR. GARCIA S. RAMCHARAN- PARAGSINGH TOT PROCUREUR GENERAAL GOED

De Regerings Vergadering heeft heden, 2 augustus 2023, de benoeming van mevr. Mr. Garcia S. Ramcharan-Paragsingh tot Procureur Generaal bij het Hof van Justitie in de Republiek Suriname goedgekeurd.

Mr. Garcia Paragsingh heeft reeds 37 jaren gediend bij het Openbaar Ministerie. Zij is sinds 3 december 2014 benoemd tot Advocaat-Generaal. Sinds 13 april 2021 tot heden is zij belast met de waarneming van de functie van Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie.

De uitvoering van het besluit geschiedt met inachtneming van art. 9, lid 5 van het Reglement van Orde voor de Regeringsvergadering.

De nieuwe PG is benoemd conform de voorgeschreven procedure in de Grondwet van de Republiek Suriname. Conform de regelgeving heeft de President advies ingewonnen bij het Hof van Justitie. De President van het Hof van Justitie heeft positief geadviseerd inzake de benoeming van Mevr. Garcia Paragsingh.

Met de goedkeuring, welke ingaat op 10 augustus 2023, start het traject van bekrachtiging van de benoeming, de beëdiging en de installatie van deze hoogste justitiële autoriteit.

Deze benoeming garandeert de continuïteit van het justitiële beleid in overeenstemming met de onafhankelijkheid van de justitiële dienst, democratische beginselen en rechtstatelijke principes.