De Boodschap
Kabinet van de President

Regeringstop oriënteert zich in getroffen Matawaigebied

Een regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi heeft zich op dinsdag 13 april 2021, begeven naar het Matawaigebied dat door wateroverlast is getroffen. Bij de oriëntatie is gebleken dat gebieden onder water zijn gelopen. “Gelukkig dat het water wegtrekt, maar de schade aan de landbouwgewassen is zichtbaar. Ook staan huizen onder water.”

 

Het staatshoofd en de vicepresident hebben in een meeting met het traditioneel gezag zich gebogen over hoe de ontstane situatie, hulpverlening en ook andere vraagstukken waarmee de bewoners te kampen hebben zal worden aangepakt. De president zegt dat er onder andere gesproken is over de watervoorziening, onderwijs en sociaal maatschappelijke vraagstukken.”

Het staatshoofd zegt bekend te zijn met de problemen waarmee bewoners in het binnenland te kampen hebben. Tot slot zegt de president toe dat de regering zich sterk zal maken voor het brengen van oplossingen in de verschillende vraagstukken. Ten aanzien van de noodsituatie zegt hij dat er keihard wordt gewerkt aan de hulpverlening voor de getroffenen.