De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Relatie bedrijfsleven Suriname en Amerika wordt versterkt

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), heeft op woensdag 14 februari 2024 een vruchtbaar onderhoud gehad met een delegatie van de American Chamber of Commerce Suriname (AmChamSuriname) onder leiding van de voorzitter Anuskha Sonai.

Tijdens dit onderhoud is er van gedachten gewisseld over de wijze waarop het bedrijfsleven van Suriname en de Verenigde Staten van Amerika (VSA) dichter bij elkaar gebracht kan worden, waarbij ook de uitdagingen zijn besproken. Volgens AmChamSuriname is er grote belangstelling vanuit het Amerikaans bedrijfsleven voor Suriname en is bij deze gelegenheid het verzoek gedaan voor ondersteuning vanuit het ministerie van BIBIS bij vraagstukken die te maken hebben met consulaire-, economische-, en commerciële aangelegenheden.

Minister Ramdin benadrukte dat voor wat betreft consulaire aangelegenheden, voor alle landen geldt dat de geldende consulaire procedures in acht genomen dienen te worden. Ter facilitering zal het ministerie directe aanspreekpunten aanwijzen voor consulaire-, economische-, en commerciële aangelegenheden.

AmChamSuriname vroeg verder aandacht voor het aanstaand bezoek aan de American Chamber of Commerce Guyana in april 2024, waarbij belangrijke ontmoetingen zullen plaatsvinden tussen Surinaamse en Amerikaanse bedrijven in Guyana. Conform het verzoek van AmChamSuriname zal het ministerie van BIBIS ook vertegenwoordigd zijn bij de besprekingen in Guyana.

Voorts benadrukte de bewindsman eveneens het belang van wederzijdse fysieke handelsmissies waarbij een basis gelegd wordt voor een solide netwerk en flexibele samenwerking tussen het bedrijfsleven van beide landen. Het uitvoeren van een Roadshow in een aantal steden van de VSA in 2024 zal ook uitgewerkt worden.

De goede bilaterale relatie tussen Suriname en VSA kwam ook aan de orde. Naar aanleiding hiervan werd eveneens gesproken over de derde Strategische Dialoog, welke eind januari plaatsvond tussen beide landen op het ministerie van BIBIS, en de nadere afspraken die tijdens die meeting zijn gemaakt op diverse gebieden. Tijdens de meeting met Minister Ramdin werden verder ook het bevorderen van de business-to-business samenwerking besproken alsook het aantrekken van investeerders in de olie- en gas sector en investeringen binnen de financiële sector.

Het ligt in de bedoeling dat op reguliere basis onderhoud- en overlegmomenten zullen plaatsvinden tussen het ministerie van BIBIS en AmChamSuriname.