De Boodschap
Kabinet van de President

Restant verdragsmiddelen bestemd voor investeringen in gezondheids- en productiesector

Suriname moet hoogstwaarschijnlijk eind dit jaar de restant verdragsmiddelen van Nederland ontvangen. Dit is op 3 oktober 2023 tijdens een regeringspersconferentie naar voren gekomen. President Chandrikapersad Santokhi zegt dat hij hierover op het hoogste niveau overleg heeft gevoerd met Minister-President Mark Rutte. De restant verdragsmiddelen betreffen in deze; 8 miljoen euro beschikbaar voor volksgezondheid en 5 miljoen euro voor de productiesector. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking en ambassadeur Walter Oostelbos hebben gezamenlijk de laatste gesprekken gevoerd om de prioriteit van deze overdracht te waarborgen.

De investering in de productiesector zal worden gefaciliteerd via de verschillende productiefondsen. Minister Ramdin benadrukt dat hij samen met de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken van Nederland heeft afgesproken om deze overdracht voor het einde van het jaar af te ronden, zodat Suriname de middelen tijdig ontvangt. President Santokhi heeft tijdens de persconferentie ook het belang van investeringen in de volksgezondheid benadrukt. In dat kader is op het ministerie een speciaal projectmanagementteam opgericht om de reorganisatie van de gezondheidszorg en ziekenhuizen te begeleiden. De Ziekenhuisraad is nauw betrokken bij dit team.

De president stelt dat er een betere samenwerking tussen de ziekenhuizen zal moet zijn. “We streven naar een totale herstructurering van ziekenhuizen Een gebrek aan afstemming heeft vaak gevolgen voor het overheidsbudget voor subsidies”, aldus de president. Binnen dit kader wordt er ook gekeken naar de locatie van ziekenhuizen binnen een bepaalde straal van elkaar en een duidelijke functieomschrijving van regionale diensten. Naast de 8 miljoen euro uit de restant verdragsmiddelen heeft de regering ook eigen budgetten toegewezen voor investeringen in de gehele gezondheidssector. De private ziekenhuizen zullen hun eigen inspanningen blijven leveren, maar het streven naar meer transparantie geldt voor alle ziekenhuizen.