De Boodschap
Ruimtelijke Ordening en Milieu

ROM werkt aan aanpassing Milieu Raamwet

Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) is bezig met het aanpassen van de Milieu Raamwet. Deze wet biedt de ruimte voor het instellen van een milieuautoriteit die kan optreden bij overtreding van zaken die te maken hebben met het milieu. Minister Silvano Tjong-Ahin van ROM ging in De Nationale Assemblee in op vragen die gesteld zijn door het parlement.
De wet is er al maar er zijn een aantal uitvoeringsregels die via een staatsbesluit of beschikking in orde moeten worden gemaakt. Voordat die zaken afgerond worden wil het ministerie nog wat kleine aanpassingen plegen aan de wet. Tijdens de debatten is klimaatfinanciering ook aan de orde gekomen. Suriname heeft de randvoorwaarden vastgelegd en hoopt binnen niet al te lange tijd wat financiering te krijgen. Een van de partners die op dat stuk kan helpen is oliemaatschappij Total die ook een milieupoot heeft. De maatschappij is bereid middelen beschikbaar te stellen om de institutionele versterking te doen. De maatschappij wil vanaf 2022 een bedrag van U$ 50 miljoen beschikbaar stellen in ruil voor carbonkredieten. Dit zal ondersteunend werken naar de ontwikkeling van ons land.
Met betrekking tot het beleidsonderdeel Ruimtelijke Ordening zegt de minister dat dat een grotere uitdaging is omdat er vanaf scratch begonnen moest worden. Een aantal van de verantwoordelijkheden die te maken hebben met Ruimtelijke Ordening is ondergebracht bij andere ministeries. Binnen niet al te lange tijd wordt er een commissie Klachten Ruimtelijke Ordening geinstalleerd zodat knelpunten met betrekking tot personen die verkeerd bouwen, meegenomen wordt. De minister hoopt verder dat de conceptuele fase binnen 6-7 maanden af moet zijn. Daarna wordt de Wet Ruimtelijke Ordening geformuleerd en aan De Nationale Assemblee aangeboden ter behandeling. Na goedkeuring zal duidelijk zijn binnen welk kader het ministerie zich op het stuk van de Ruimtelijke Ordening zal bewegen.