De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

ROS staat solidair met Inheemse gemeenschap

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) staat met een gevoel van diepe solidariteit stil bij de herdenking van de Dag der Inheemsen vandaag, 9 augustus 2023. ROS is onder andere belast met de ontwikkeling van de Inheemse gemeenschap in al haar facetten in Suriname. Hiermee kan aangegeven worden dat het traject dat is ingezet om de welvaart en welzijn van deze etnische groep in Suriname op een hoger peil te brengen, nog in volle gang is.

Een markant aspect in dit ontwikkelingsproces is de erkenning van de grondenrechten van de Inheemsen en Tribale volken. De regering heeft vanaf haar aantreden dit proces serieus opgepakt. Er zijn reeds diverse activiteiten gevoerd in het traject om te komen tot wettelijke erkenning van deze aangelegenheid. Momenteel wordt in het parlement de concept wet; Wettelijke erkenning grondenrechten Inheemsen en Tribale volken in Suriname, behandeld. Goedkeuring hiervan zal leiden tot een stukje rechtsbescherming en rechtszekerheid van de doelgroepen in het binnenland van Suriname. Het zal dan de basis vormen voor de ontwikkeling van onderwijs, volksgezondheid, infrastructuur, drinkwatervoorziening en andere sociaal-economische issues van het achterland.

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport wenst de totale Surinaamse gemeenschap en in bijzonder de Inheemse gemeenschap een fijne Ingi Dey toe. Ook de felicitaties in verband met de herdenking van 133 jaar Javaanse Immigratie.