De Boodschap
Kabinet van de President

Ruim 100 manschappen lichtingsploeg 2019 beëdigd tot DNV-er

Het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) heeft 114 manschappen van de lichtingsploeg van 2019 beëdigd tot veiligheidsfunctionaris en buitengewoon agent van politie. President Chandrikapersad Santokhi heeft het team bedankt voor de ondersteuning gegeven voor het waarborgen van veiligheid, ondanks de beëdiging enige tijd op zich heeft laten wachten. “Om dit te doen hebben we professionele, betrouwbare en integere veiligheidsdiensten nodig. Voor het versterken van veiligheidsdiensten is goed opgeleid personeel ook van cruciaal belang. Veiligheid is een van de randvoorwaarden voor het brengen van ontwikkeling en ook voor het aantrekken van investeerders”, benadrukt het staatshoofd.

“U hebt heel lang moeten wachten op dit moment, door factoren buiten uw invloedsfeer. Uw geduld is beproefd. Gelukkig heeft niks u ontmoedigd om plichtsgetrouw uw krachten te blijven geven aan de dienst. Uw inzet en loyaliteit zijn niet onopgemerkt gebleven en worden gewaardeerd. Het zijn deze innerlijke eigenschappen, die het persoonlijk succes verbinden met het succes van een organisatie.” Zo heeft DNV-directeur Shivanand Ramlal, de nieuwe functionarissen toegesproken.

“DNV streeft naast staatsveiligheid ook naar veiligheid voor elke individu en entiteit. Veiligheid, rust en orde zijn de basiselementen voor groei van elke natie. Uw bijdrage daarbij is onmisbaar. Uw keus voor dit beroep is bewust, u zult zich daarom dienstbaar moeten maken voor de samenleving”, aldus de directeur ten overstaan van zijn nieuwe teamgenoten. Hij heeft verder laten doorschemeren het vertrouwen te hebben in hen, dat zij over de nodige capaciteiten beschikken om het werk naar behoren te verrichten.

“Ik wil u aansporen niet stil te blijven staan, maar uw grenzen in positieve zin te verleggen. Naar beste weten en kunnen. Geslaagden; er worden zware eisen op u gesteld. Etaleer een grote mate van alertheid, accuratesse, discretie, flexibiliteit en voorkomendheid. Doe altijd aan belangenbeweging en let op de proportionaliteit, bij elke handeling die u wenst te plegen.” Aldus DNV-directeur Shivanand Ramlal. Waarnemend procureur-generaal Garcia Paragsingh spreekt van een bijzondere dag voor DNV. Zij roept de nieuwe leden op de dienstvoorschriften strikt na te leven. “Er komt een grote verantwoordelijkheid op uw schouders te rusten. Levert u wezenlijke bijdrage aan het professioneler laten functioneren van de organisatie.”