De Boodschap
Kabinet van de President

RvM keurde ruim 9000 missives goed

De Raad van Ministers (RvM) heeft in de afgelopen drie jaar ruim negenduizend missives goedgekeurd. Er zijn in totaal 143 raadsvergaderingen gehouden en 112 onderraadvergaderingen. Uit deze vergaderingen zijn in totaal 9489 missives voortgevloeid. Deze informatie gaf vicepresident Ronnie Brunswijk als voorzitter van de RvM tijdens een persconferentie op donderdag 25 mei.

Hij merkt echter op dat niet alles gaat met de snelheid welke de regering graag heeft. “Missives zijn besluiten die zijn genomen in de RvM, maar ze worden niet met de nodige snelheid uitgevoerd”, aldus de vp. Hij gaf ook aan dat er sedert 2012 bij het Hof van Justitie rond de 600 rechtszaken tegen de Staat lopen. “Die houden de regering bezig.”

Van dit aantal zijn 565 zaken tegen het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB). De zaken worden gevoerd in kort geding, bodemprocedures en hoger beroep. Verder worden er dwangsommen geëist, welke in vele gevallen door de rechter worden toegewezen. “En de Staat moet met de al weinige middelen betalen”, zegt de vicepresident. Indien dit niet gebeurd wordt er volgens hem beslag gelegd op overheidsgebouwen.

De regering heeft, aldus de vp, aandacht voor deze kwestie. Hij haalde het voorgaande, tijdens de persconferentie waarbij werd teruggeblikt op de afgelopen drie jaar, aan als een van de uitdagingen waarvoor de regering staat. De vp merkt op dat Suriname langzaam uit de crises geraakt. De regering doet volgens hem er alles aan om het land naar grotere hoogten te brengen.