De Boodschap
Kabinet van de President

Samenwerking MDS en KNMI belangrijk voor onderzoek klimaatverandering

 De Meteorologische Dienst Suriname (MDS) en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) werken samen om een beter begrip te hebben over klimaatverandering. De data van de metingen verricht door de MDS te Paramaribo is belangrijk voor weerinstituten wereldwijd. Daarom wenst de MDS meer inzicht te geven over de metingen in Suriname. In gesprek met de Communicatie Dienst Suriname op maandag 28 augustus 2023 licht Senior Onderzoeker en Projectleider Waarneemstation Paramaribo, Ankie Piters het een en ander toe.

Volgens Ankie Piters, die ook lid is van het KNMI, is de data van de metingen die gedaan worden vanuit Paramaribo erg belangrijk voor het beter begrijpen van klimaatverandering. Zij legt uit dat er vanuit de MDS daarom ook veel aandacht wordt besteed aan het opleiden van mensen om de metingen te kunnen doen. “Er zijn nu zes goed getrainde personen daarvoor, maar ze trainen nu ook elkaar. Nieuwe mensen worden dus zo door de MDS zelf opgeleid”, stelt Piters.

De metingen die vanuit Paramaribo gedaan worden zijn erg belangrijk vanwege de ligging. Paramaribo ligt 5 graden ten Noorden van de evenaar. De Intertropische convergentiezone (ITCZ), een gordel van stijgende lucht rond de evenaar, is de grens tussen het weer op het noordelijk en zuidelijk halfrond. Deze zone beweegt zich van het noorden naar het zuiden over Suriname. Thans bevindt de ITCZ zich ten Noorden van Suriname, en stroomt er lucht vanuit het zuidelijkhalfrond over het land. Wanneer de ITCZ zich ten Zuiden van Suriname bevindt zal lucht vanuit het Noordelijkhalfrond over het land stromen. Hierdoor is het mogelijk dat er vanuit het MDS te Paramaribo de lucht uit zowel het Zuidelijk als het Noordelijk halfrond kan worden gemeten.

Drie keer per week wordt een radio- en ozonsonde met een weerballon opgelaten om metingen te verrichten van de hogere luchtlagen. Volgens Sergio Kadosu, directeur Onderzoek en Dienstverlening, is dit een van de belangrijkste taken die de Meteorologische Dienst Suriname uitvoert. De meetgegevens van temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk en wind én de hoeveelheid ozon op verschillende hoogten worden internationaal gedeeld met onder andere het (KNMI). De samenwerking tussen de MDS en de KNMI is in 1998 begonnen. Binnenkort zal er vanuit beide instituten een project worden gelanceerd.