De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Schoon en veilig drinkwater voor marron gemeenschappen Afobakaweg

De minister van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) Gracia Emanuël heeft op 19 augustus 2022 samen met de waarnemend president Ronnie Brunswijk  het regenwater opvang (RWH) project officieel in gebruik genomen. Met dit wateropslagsysteem hebben  92 huishoudens van de marron gemeenschappen langs de Afobakaweg tussen Kraka en Marshallkreek, toegang tot schoon en veilig drinkwater overeenkomstig de nationale standaarden.

De wnd.president gaf in zijn toespraak aan dat er wereldwijd ruim 700 tot 800 kinderen onder de leeftijd van 5 jaar jaarlijks sterven aan oorzaken die gerelateerd zijn aan het gebrek aan schoon drinkwater. Volgens hem zal de regering Santokhi /Brunswijk het bieden van gezondheidszorg als primaire taak vasthouden.  Minister Emanuel feliciteerde de gemeenschap met dit project en drukte hen op het hart om deze geste te koesteren en er zuinig mee om te gaan. “ Ga er netjes mee om, zodat jullie lang gebruik van kunnen maken. Het ministerie en stichting FOB zullen samen hun uiterste best doen om de rest van de gemeenschap te voorzien van dit wateropslagsysteem,” aldus de ROS minister.  Dit project is door de overheid ontwikkeld om invulling te geven aan SDG 6, schoon en veilig drinkwater voor een ieder. De financiële middelen zijn beschikbaar gesteld door de Caribbean Development Bank (CDB) onder het Basic Needs Fund Trust 9th Programme (BNTF-9).

De coördinatie van het project werd gezamenlijk uitgevoerd door het Ministerie van ROS en haar werkarm Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (Stichting FOB). In samenwerking met de Stichting Arbeid Mobilisatie en Ontwikkeling (SAO) zijn er vak trainingen verzorgd aan de gemeenschap in de bouw, installatie en reparatie van de regenwateropvang systemen. Tijdens de training en de bouwwerkzaamheden zijn de individuele huishoudens langs voornoemde wegstrekking voorzien van de benodigdheden voor het veilig opvangen en opslaan van regenwater. Met betrekking tot het aspect gezond en veilig drinkwater, is er door het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) trainingen verzorgd op het gebied van waarborging van waterkwaliteit en veiligheid.

De districtscommissaris van Brokopondo, Ludwig Mendelzoon, gaf aan dat het bewonersaantal bij Tap Pasi snel toeneemt en dergelijke projecten dus zeer welkom zijn. Volgens de burgervader zijn er duurzame waterzuiveringsprojecten in voorbereiding voor Brokopondo. Hij gaf aan dat de gemeenschap nu uit bijkans 800 mensen bestaat. De bewoners reageerden dankbaar op dit project. De vertegenwoordiger van de bewoners, Hugo Pavion, die het voortouw nam in dit geheel, bedankte de regering en gaf aan dat ze uitkijken naar meer ontwikkelingsprojecten voor de nederzettingen langs de weg.