De Boodschap
Kabinet van de President

SHTTC en TCT zetten zich in voor gekwalificeerd personeel

De samenwerking tussen het Suriname Hospitality and Tourism Training Centre (SHTTC) en het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) heeft een belangrijke rol gespeeld bij het aanpakken van de behoefte aan gekwalificeerd personeel in de Surinaamse horeca- en toerismesector. “Dit partnerschap heeft tot doel de toegang tot trainingsprogramma’s in verschillende districten uit te breiden en de vaardigheden te verbeteren van individuen die geïnteresseerd zijn in een carrière in deze sector,” zegt Nazara Kranenburg, directeur SHTTC in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS).

SHTTC erkent de vraag naar trainingen in de districten en heeft, in samenwerking met TCT, pogingen ondernomen om de training dichterbij de lokale gemeenschap te brengen. Dit omvat onder meer het aanbieden van keukenassistent- en brood en banket opleidingen, om in te spelen op de grote vraag naar deze vaardigheden. Bovendien is er een groeiende belangstelling voor trainingen op het gebied van klantenservice, wat aanleiding geeft tot het besluit om deze training dit jaar te verzorgen in de verschillende districten. De Keukenassistent training is voorts ook verzorgd in samenwerking met het Bureau gemeenschapsprojecten. Daarnaast heeft SHTTC in samenwerking met het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) de Front Office training verzorgd. Ook deze samenwerking zal voortgezet worden in 2024.

“In een poging om de trainingen toegankelijker te maken, heeft SHTTC de kosten bewust betaalbaar gehouden, zodat individuen met verschillende achtergronden van deze mogelijkheden kunnen profiteren,” stelt directeur Kranenburg. Bovendien voert SHTTC ook trainingen uit in Paramaribo, waarbij het collegegeld laag blijft om de toegankelijkheid te bevorderen. “Zo willen wij eenieder bereiken, zodat zij een kans krijgen om zich verder te ontwikkelen,” merkt de SHTTC-directeur verder op.

In 2023 zijn landelijk ongeveer 11 trainingen met succes uitgevoerd in verschillende gebieden. Het gaat hierbij om ongeveer 228 personen. Dit onderstreept de effectiviteit van de samenwerking tussen SHTTC en TCT. In de toekomst zijn er plannen om door te gaan met het aanbieden van landelijke trainingen, met een sterke focus op brood en banket -, keukenassistent- en klantenservice trainingen. Daarnaast zijn er ook gesprekken met het ministerie gestart om front-office training te introduceren, vanwege de vraag op dit gebied.

Volgens Kranenburg is het duidelijk dat de trainingen onder leiding van SHTTC en TCT een aanzienlijke impact hebben gehad op de toerismesector. Deze stellen individuen niet alleen in staat zelfredzaam te worden, maar dienen ook als platform voor hen om formele kwalificaties te verwerven, waardoor de beroepsbevolking in de sector verder wordt versterkt. Bovendien staan de samenwerkingsinspanningen met TCT, AWJ en het Bureau Gemeenschapsprojecten klaar om te worden voortgezet, waardoor de voortdurende groei en ontwikkeling van de sector wordt gestimuleerd.