De Boodschap
Kabinet van de President

SHTTC start cursus brood en banquet

De Suriname Hospitality & Tourism Training Centre is van start gegaan met een nieuwe cursus brood en banquet. Trainer Joyce Matroos zegt dat het de bedoeling is om Surinamers meer skills aan te reiken voor het bakken en braden. “Iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving die bakt of braadt. Echter komt het voor dat personen niet over de nodige kennis beschikken”. Volgens Matroos komt dit door gebrek aan kennis over grondstoffen.

Deze cursus is bedoeld als een introductie. De participanten hebben de gelegenheid na afronding van de cursus deel te nemen aan een uitgebreidere opleidingsprogramma. De huidige cursus is medio oktober gestart. Op dit moment is het theoretisch gedeelte gaande, op vrijdag 29 oktober start het praktijkgedeelte.

Cursiste Qadysha Hewitt zegt dat bakken haar hobby is. Ze is van oordeel dat ze met de opgedane kennis, haar werk zal verbeteren. Zij vindt dat het menu aan gebakjes in Suriname gevarieerder kan. Als ondernemer wil zij met haar eigen creativiteit en kennis de samenleving voorzien van bestaande en nieuwe gebakjes.

Cursist Erny Roosblad noemt de training leerrijk. “Ik heb veel erbij geleerd. Ik bak thuis samen met mijn zoon, maar wil dat beter gaan doen. Er is op sommige momenten schaarste aan brood. Op zulke momenten komt het goed uit en ook wanneer ik met een sociaal doel voor mensen wil bakken. Ook cursist Roosblad heeft het voornemen om meer kennis op te doen, waarmee hij op den duur een onderneming kan beginnen.