De Boodschap
Sociale Zaken & Volkshuisvesting

SoZaVo ondersteunt digitale toegankelijkheid senioren

In het kader van de Internationale Dag van de Ouderen, wil het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) zich sterk maken voor de digitale toegankelijkheid van senioren burgers in Suriname. Het thema voor dit jaar is “Digitale Gelijkheid voor Alle Leeftijden”. In december 1990 werd 1 oktober door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag van de Ouderen. Deze dag staat in het teken van de erkenning van de bijdrage die seniorenburgers leveren aan de ontwikkeling van de maatschappij en de positie van de ouderen. Met dit thema onderstreept het ministerie de noodzaak van toegang tot en zinvolle deelname aan de digitale wereld door seniorenburgers.

Het seniorenbeleid is volgens SoZaVo minister Uraiqit Ramsaran, mede gebasseerd op het Madrid International Plan of Action on Ageing. Ook is het ministerie in het proces om het OAS-verdrag voor de rechten voor oudere personen te integreren binnen het bestaand beleid. “De vierde industriële revolutie wordt gekenmerkt door snelle digitale innovatie en exponentiële groei van digitale netwerken, die haast alle sectoren van de samenleving transformeren. Deze revolutie bepaalt hoe we leven, werken en met elkaar omgaan. Deze technologische vooruitgang biedt veel hoop in het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).” De SoZaVo bewindsman weet dat recente rapporten van de International Telecommunications Union (ITU) aangeven, dat ouderen in grotere mate digitale ongelijkheid ervaren dan andere groepen in de samenleving: zij hebben meestal geen toegang tot technologieën of profiteren vaak niet ten volle van de kansen die de technologische vooruitgang biedt. “Onze seniorenburgers hebben ook recht op digitale gelijkheid en wij als samenleving moeten hen hierin ondersteunen”, benadrukt de minister.

De SoZaVo-minister legt verder uit, dat de zorg en het welzijn van seniorenburgers centraal worden gesteld door de regering, omdat zij aan de basis hebben gestaan van de huidige sociale samenstelling van de maatschappij. “De regering is zich ervan bewust dat de financiële voorziening en de zorg die nu geboden worden verre van voldoende is. Daarom wordt er vanuit het ministerie alles aan gedaan om garanties voor een beter bestaan te geven”, aldus de bewindsman.

Alle actoren binnen de samenleving die zich ontfermen over het lot van de ouderen, zouden zich volgens minister Ramsaran, vooral moeten richten op het aanpakken van de algemene en specifieke behoeften van de senioren. Daarnaast moeten de seniorenburgers de kans krijgen om aan kennisoverdracht te doen zodat erkenning en waardering aan hun kan worden gegeven. Dit moet ertoe leiden, dat discriminatie, sociale en digitale uitsluiting op basis van leeftijd worden voorkomen of vermindert. “Laten wij op deze dag gezamenlijk onze aandacht richten op en onze bijdrage leveren aan de digitale gelijkheid voor onze seniorenburgers en hen gezamenlijk de helpende hand toereiken om mee te gaan met deze ontwikkelingen. Hetzij op de mobiele telefoon, tablet of computer. Laten wij hen hiermee eren als de cornerstones van onze huidige beschaving”, aldus de bewindsman.